Mieszkańcy Gminy Żarnów! Apel dotyczący usuwania śniegu z dachów!

Dodano: wtorek, 09 lutego 2021

Szanowni Państwo, w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Wójt Gminy Żarnów przypomina o obowiązku regularnego odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Pamiętajmy, że zalegający na dachach śnieg może swoim ciężarem stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji dachów oraz zadaszeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o płaskiej lub dużej powierzchni dachowej lub o małym kącie nachylenia. Dodatkowo spadające nawisy śnieżne oraz sople zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Warto pamiętać, że oprócz podstawowej kwestii bezpieczeństwa ludzi korzystających z budynków, niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odśnieżania.