Archiwa autora: admin

Prezenty z okazji Dnia Dziecka w szkołach podstawowych Gminy Żarnów

Dodano: niedziela, 16 czerwca 2013

Z okazji Dnia Dziecka `2013 do uczniów najmłodszych klas Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie i Szkoły Podstawowej w Klewie udali się z prezentami przedstawiciele gminnego samorządu – wójt Krzysztof Nawrocki oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie Małgorzata Pietruszka. Towarzyszył im były wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie Waldemar Pasula, ale także dyrektorki szkół i nauczycielki. Goście złożyli dzieciom życzenia pogodnego i radosnego dzieciństwa oraz sukcesów w nauce. Z okazji ich święta, dzieci oddziałów przedszkolnych oraz najmłodszych klas otrzymały atrakcyjne upominki w postaci kolorowych książeczek. Na pamiątkę we wszystkich klasach wykonano pamiątkowe fotografie, które prezentujemy poniżej…

Członkowie Uniwersytetu III wieku z Opoczna z wizytą w Klewie

Dodano: sobota, 15 czerwca 2013

W czerwcu w Szkole Podstawowej w Klewie gościli seniorzy z Opoczna. Na zakończenie wycieczki krajoznawczej po Ziemi Opoczyńskiej zawitali do Klewa, zaproszeni przez wójta gminy, dyrekcję szkoły i Klub Aktywnego Seniora w Żarnowie, którego przedstawicie również przybyli na spotkanie. Przy ciepłym posiłku, kiełbasie pieczonej nad ogniskiem i muzyce bawili się znakomicie. Organizatorzy – Bogumiła Mazur i Nikodem Białecki z Opoczna serdecznie dziękują za życzliwe przyjęcie i wspaniałą zabawę, w której po raz kolejny uczestniczyli seniorzy z Opoczna i Żarnowa.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 14 czerwca 2013

Z udziałem Barbary Sadowskiej – wiceprzewodniczącej zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i współtwórczyni systemu na rzecz integracji społecznej osób z grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – w dniu 21 maja 2013 roku w Domu Kultury w Żarnowie, nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Żarnów.

Porozumienie podpisali wójt wraz przewodniczącym Rady Gminy w Żarnowie, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i lokalnych stowarzyszeń w Naszej Gminie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedsiębiorcy, działający w różnych branżach.

 Podpisy pod ważnym dla gminy dokumentem złożyli: Nadleśnictwo Opoczno z siedzibą w Sitowej, Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI w Opocznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie, Stajnia Artystyczna Marcinków, Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Trojanowice, Stowarzyszenie Staszowianki w Straszowej Woli, Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Soczówki, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Miejscowości Malków, Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji w Miedznej Murowanej, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 18 Plus w Skórkowicach, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej, Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, a także inne osoby fizyczne, zainteresowane współpracą w zakresie wdrażania ekonomii społecznej.

Adresatami Porozumienia są mieszkańcy Gminy Żarnów, a w szczególności osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Celem nadrzędnym porozumienia społecznego jest współpraca środowiska lokalnego oraz odbudowania zaufania społecznego. Porozumienie ma także na celu zainicjowanie oraz skoordynowanie działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów na terenie Gminy Żarnów, tj. administracji samorządowej, organizacji obywatelskich i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczenia bezrobocia poprzez rozwój instytucji gospodarki społecznej. Porozumienie obejmuje działania związane z określeniem obszarów wykluczenia w gminie, stanu i dynamiki lokalnego rynku pracy oraz ujawnieniem jego głównych problemów i obszarów wymagających poprawy.

Gorąco wierzymy, że działania powyższe realizowane będą poprzez następujące podmioty gospodarki społecznej:

  • Centrum Integracji Społecznej, prowadzone w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Żarnów;
  • Spółdzielnie socjalne – jako konsekwencja udziału osób w poszczególnych warsztatach Centrum;
  • Centrum Ekonomii Społecznej (OWES) – współpraca i włączenie do partnerstwa instytucji koordynującej działania w obszarze gospodarki społecznej w powiecie, tworzącej warunki dla rozwoju inicjatyw integrujących z rynkiem pracy osoby dysfunkcyjne.

Porozumienie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych i jest zawarte na czas nieokreślony. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z p. Moniką Kurzyk (Urząd Gminy w Żarnowie, tel. 44 757-70-55 wewn. 26).

Intensywne opady deszczu i podtopienia na terenie Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 13 czerwca 2013

W ciągu kilkunastu ostatnich dni na terenie naszego powiatu podobnie jak w całym kraju miały miejsce intensywne opady deszczu, które spowodowały wiele szkód związanych z podtopieniami budynków mieszkalnych i gospodarczych jak również z uszkodzeniami infrastruktury drogowej. Największą liczbę interwencji opoczyńscy strażacy odnotowali po przejściu intensywnej ulewy jak miała miejsce w godzinach popołudniowych w dniu 4 czerwca 2013 roku, kiedy to przez dwa kolejne dni strażacy praktycznie na terenie całego powiatu brali udział w ponad 80 interwencjach związanych z wypompowywaniem wody z budynków mieszkalnych i gospodarczych, udrażnianiem przepustów pod drogami jak również zabezpieczaniem prywatnego mienia przed zalaniem poprzez układanie worków z piaskiem. Tego dnia zalane zostały ogromne obszary łąk w m.in. Niemojowicach i Nadolu i podtopionych zostało kilka domów i obiektów inwentarskich w różnych miejscowościach Gminy Żarnów.

Zwiększoną ilość interwencji opoczyńscy strażacy odnotowali również w dniu 9 czerwca 2013 roku, kiedy to podobnie jak wcześniej po przejściu intensywnych opadów deszczu nastąpiło zalanie kilkunastu posesji w miejscowościach Skórkowice i Widuch na terenie gminy Żarnów. Znaczące szkody wystąpiły również w samym Żarnowie (m.in. ul. Przedborska, Wesoła, Leśna, Wolności, Piotrkowka i Opoczyńska). W miejscowościach tych przez kilka godzin 17 zastępów straży pożarnej prowadziło działania związane z wypompowaniem wody z terenów zalanych posesji.

W tym dniu strażacy prowadzili również podobne działania na terenie innych gmin powiatu. Ogółem tylko od początku czerwca 2013 roku strażacy interweniowali już ponad 140 razy w zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków gwałtownych i intensywnych opadów deszczu przechodzących przez teren naszego powiatu. Miejmy nadzieję, że tak dramatyczne chwile już się nie powtórzą…