Archiwa autora: Jacek Wychowałek

Prezentujemy stan realizacji programu „Czyste Powietrze” na koniec 2022 roku w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Czyste Powietrze

Wielokrotnie przypominaliśmy mieszkańcom Gminy Żarnów o możliwościach złożenia wniosku o dofinansowanie w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu „Czyste Powietrze”.

Mimo bardzo intensywnej działalności inwestycyjnej i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych dla naszych mieszkańców na poprawę warunków życia w ramach tzw. OZE (Odnawialne Źródła Energii), m.in. na fotowoltaikę, instalowanie solarów, montaż pomp ciepła, wymianę pieców na paliwo stałe i gaz ziemny, to jednak Gmina Żarnów dodatkowo oferuje zainteresowanym dodatkowe możliwości. Temu służy punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Żarnowie. W ramach działania punktu przeszkolony pracownik Urzędu udziela mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Poniżej prezentujemy dane, dotyczące wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i zrealizowanych inwestycji przez mieszkańców na terenie Gminy Żarnów według stanu na dzień 31.12.2022 r.

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE
Stan od początku trwania programu do 31.12.2022 r.
Nazwa Gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Żarnów 80 67 28 471 511,35 zł

Analiza powyższej tabeli dowodzi wielkiej zasadności realizacji programu „Czyste Powietrze” w Naszej Gminie. Znacząca kwota wypłaconych dotacji jest dowodem na to, iż program – mimo wielu innych propozycji dla mieszkańców – cieszy się dużym powodzeniem zainteresowanych zmianą warunków życia. Zawarcie umów przed końcem 2022 roku, najczęściej będzie skutkowało realizacją zadania w 2023 roku. Program jest nadal kontynuowany, a nabór do niego jest ciągły. Zapraszamy do współpracy…

Kliknij, aby powiększyć…

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

Mapa Gminy Żarnów

 

Aktualne informacje dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi stanu dystrybucji węgla kamiennego dla mieszkańców Naszej Gminy, Wójt Gminy Żarnów informuje, że dostawy do osób, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach, realizowane są na bieżąco w kolejności złożenia wniosku. Do tej pory, poprzez samorząd gminny, zostało zakupione ponad 700 ton węgla. W dalszym ciągu planowane są kolejne dostawy. Gmina dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel, a odpowiedzialni za dystrybucję pracownicy, są w stałym kontakcie z PGG S.A..

Aktualnie realizowana jest druga część zamówienia z Polskiej Grupy Górniczej oddziału KWK Row z siedzibą w Rybniku z kopalni: Jankowice, Chwałowice i Marcel. Węgiel z tych kopalni cechuje się wysoką jakością, doskonałymi wartościami opałowymi oraz spełnia wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzednio były to kopalnie: KWK Piast – Ziemowit, tzw. ruch Ziemowit (w Lędzinach), KWK Piast, tzw. ruch Wola (w Woli) i KWK Sośnica (w Gliwicach).

Realizację dystrybucji węgla prowadzi Firma MASART Krzysztof Smak w spadku, ul. Opoczyńska 6. Cena za 1 tonę to 2 tys. zł i zawiera się w niej transport węgla na posesję mieszkańca. Firma nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu dystrybucji paliwa stałego pod adres zamieszkania wskazany na fakturze.

Zasady dystrybucji pozostają nadal bez zmian, tj. z osobami które złożyły wniosek o zakup węgla kontaktuje się telefonicznie (w kolejności składania wniosków) upoważniony pracownik Urzędu Gminy, który informuje o dostępności wybranego sortymentu węgla oraz o konieczności dokonania opłaty. Po dokonanej wpłacie mieszkaniec otrzyma fakturę zakupu uprawniającą do odbioru węgla ze składu.

Z uwagi na ustawowy termin realizacji dystrybucji węgla przez gminy, czyli 30 kwietnia 2023 roku, wnioski mieszkańców o zakup węgla przyjmowane będą do 28 lutego 2023 roku. Natomiast do 31 marca 2023 roku przyjmowane będą korekty oraz ewentualne rezygnacje. Jest to konieczne aby gmina mogła prawidłowo złożyć zapotrzebowanie do Polskiej Grupy Górniczej.

Kliknij, aby powiększyć…

Węgiel

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa

Film „Moc lokalnej pamięci”, zrealizowany w Adamowie w ramach cyklu „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii”

Dodano: sobota, 04 lutego 2023

Poniżej – prezentujemy bardzo ciekawy film „Moc lokalnej pamięci”, zrealizowany w ostatnim czasie  w Adamowie w Gminie Żarnów, przez ekipę telewizyjną znanego programu TVP „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii” wraz z prowadzącym Adamem Sikorskim, który od lat bada nieznane lokalne historie. Program nakręcony w lesie na skraju Adamowa (nieopodal rzeki Czarnej i granicy z powiatem koneckim), znajduje się w dalszej części odcinka „O krok od rozstrzygnięć…”, poświęconego poszukiwaniom miejsca pochówku mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Inowłodzu nad Pilicą.

„Nasz” materiał filmowy, dotyczący Adamowa i miejsca pochówku żołnierzy napoleońskich na Ziemi Żarnowskiej, jest bardzo interesujący i pokazuje nieznane karty historii naszej „małej Ojczyzny”. W Adamowie znajduje się zbiorowy grób żołnierzy napoleońskich, którzy prawdopodobnie zamarzli w 1813 roku, podczas powrotu spod Moskwy żołnierzy francuskich z wielkiej Armii Napoleona Bonaparte, rozbitej w licznych walkach (m.in. pod bitwą pod Borodino nad rzeką Moskwą). Zbiorowy grób (o którym piszemy w innym artykule), który upamiętnia kapliczka z kamieni polnych z centralnie umieszczonym krzyżem, znajduje się obok prastarego „Traktu Królewskiego” w Adamowie, łączącego przed wiekami Kraków z Warszawą. Przy tym historycznym szlaku, nazywanego często także „traktem kasztelańskim”, od czasów wczesnośredniowiecznych znajdował się m.in. Żarnów.

Nasz lokalny „napoleoński” epizod rozpoczyna się od 16 minuty i 35 sekundy emisji tego odcinka (16:35) i trwa do końca filmu, do 22 minuty i 38 sekundy (22:38). Trzeba być cierpliwym, bowiem emisję każdego filmu na platformie VOD poprzedzają reklamy, które również są emitowane w czasie trwania odcinka. Zachęcamy jednak do oglądania filmu. Naprawdę warto…

Informowaliśmy już wcześniej, że w ostatnim czasie w Naszej Gminie kilkukrotnie gościła ekipa telewizyjna znanego i bardzo lubianego programu TVP „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii” wraz z prowadzącym legendarnym dziennikarzem Adamem Sikorskim. Od wielu lat w tym programie (emitowanym od 2004 roku), przypominane są postacie i miejsca, które odegrały znaczącą rolę w historii Polski. Adam Sikorski śledzi różne wątki historii, do tej pory owiane mgłą tajemnicy lub celowo zacierane. Niemal każdy z odcinków ma charakter wyprawy poszukiwawczej, która próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania o naszą wspólną przeszłość. Niezmiennie, od wielu lat program „Było, nie minęło – Kronika zwiadowców historii” prowadzi Adam Sikorski, autorem zdjęć jest Tomasz Smyk, a narratorem – Artur Kalicki. W programie uczestniczą przedstawiciele znanego w Polsce stowarzyszenia „Wizna 1939”, z regionalistą Pawłem Telusem, jednym z inicjatorów przyjazdu do Naszej Gminy. Stowarzyszenie ma na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz krzewienie postaw patriotycznych. Od lat prowadzi działania promujące historię. Realizuje swoją misję w oparciu o poszukiwania, działalność wydawniczą i kulturalną, w oparciu o poszanowanie dla historii i tradycji.

Ekipa wraz grupą lokalnych regionalistów zwiedziła wiele miejsc w Gminie Żarnów. Wszyscy – a szczególnie redaktor Adam Sikorski i towarzyszący mu rysownik Piotr Karsznia – byli pod wrażeniem tajemnic naszej rodzimej historii, m.in. w lesie pod Adamowem, gdzie znajduje się zbiorowy grób żołnierzy francuskich z armii Napoleona Bonaparte.

I właśnie słynnym żołnierzom cesarza Bonaparte i znajdującym się tam grobom Jego żołnierzy napoleońskich, poświęcony został jeden z odcinków tego programu, do którego oglądania bardzo serdecznie zapraszamy…

Odnośnik do odcinka „Było… nie minęło” opisywanego powyżej: https://vod.tvp.pl/programy,88/bylo-nie-minelo-odcinki,274075/odcinek-605,S01E605,319083

Kliknij, aby powiększyć…

Adamów

"Moc lokalnej pamięci" - Adamów 2023

"Moc lokalnej pamięci" - Adamów 2023

"Moc lokalnej pamięci" - Adamów 2023

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa

Film „Mapa sercem pisana – Żarnów”, zrealizowany przez ekipę TVP w ramach cyklu „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii”

Dodano: sobota, 04 lutego 2023

Z uwagi na liczne prośby internautów, regionalistów, historyków i miłośników historii naszej rodzimej Ziemi Żarnowskiej, publikujemy ponownie tekst o badaniach i fascynujących dziejach naszego prastarego, XII-wiecznego kościoła św. Mikołaja w Żarnowie. Jednocześnie zachęcamy do obejrzenia filmu o tej wyjątkowej świątyni (w załączeniu – link). Naprawdę warto…

W ostatnim czasie w Naszej Gminie gościła ekipa telewizyjna znanego i bardzo lubianego programu TVP „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii” wraz z prowadzącym Adamem Sikorskim, legendarnym dziennikarzem, który od lat bada nieznane lokalne historie.

Od wielu lat w tym autorskim programie Adama Sikorskiego (emitowanym od 2004 roku), przypominane są postacie i miejsca, które odegrały znaczącą rolę w historii Polski. Adam Sikorski śledzi różne wątki historii, do tej pory owiane mgłą tajemnicy lub celowo zacierane. Niemal każdy z odcinków ma charakter wyprawy poszukiwawczej, która próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania o naszą wspólną przeszłość. Niezmiennie, od wielu lat program „Było, nie minęło – Kronika zwiadowców historii” prowadzi Adam Sikorski, autorem zdjęć jest Tomasz Smyk, a narratorem – Artur Kalicki. W programie uczestniczą przedstawiciele znanego w Polsce stowarzyszenia „Wizna 1939”, z regionalistą Pawłem Telusem, jednym z inicjatorów przyjazdu do Żarnowa. Stowarzyszenie ma na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz krzewienie postaw patriotycznych. Od lat prowadzi działania promujące historię. Realizuje swoją misję w oparciu o poszukiwania, działalność wydawniczą i kulturalną, w oparciu o poszanowanie dla historii i tradycji.

Ekipa wraz grupą lokalnych regionalistów zwiedziła wiele miejsc w Gminie Żarnów. Wszyscy – a szczególnie redaktor Adam Sikorski i towarzyszący mu rysownik Piotr Karsznia – byli pod szczególnym wrażeniem naszej monumentalnej żarnowskiej świątyni – kościoła św. Mikołaja w Żarnowie z XII wieku. I właśnie naszemu kościołowi, poświęcony został jeden z odcinków tego programu, do którego oglądania bardzo serdecznie zapraszamy…

Odnośnik do odcinka „Było… nie minęło” opisywanego powyżej: https://vod.tvp.pl/video/bylo-nie-minelo,mapa-sercem-pisana-zarnow,62106374

Kliknij, aby powiększyć…

"Mapa sercem pisana"

"Mapa sercem pisana"

Kościół w Żarnowie

Kościół w Żarnowie, Z. Miękus

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa