Archiwa autora: Łukasz Dusza

Zapraszamy rolników z Gminy Żarnów na szkolenie „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”

Dodano: piątek, 20 stycznia 2023

W środę, 1 lutego 2023 roku od godz. 9.00 do 16.00 w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) odbędzie się kolejne szkolenie dla zainteresowanych rolników, prowadzących swoje gospodarstwa na terenie Gminy Żarnów.

Tematem szkolenia są „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”. Organizatorem tego ważnego dla rolników przedsięwzięcia są Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opocznie.

Zapisy na szkolenie prowadzi p. Katarzyna Wągiel, która przyjmuje zgłoszenia pod nr tel. 516-816-667. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rolników i prosimy o powiadomienie zainteresowanych. Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych, a każdy uczestnik otrzyma m.in. materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek.Mapa Gminy Żarnów

Ważna wiadomość! Kolejna edycja nowych połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 17 stycznia 2023

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów! Z ogromną przyjemnością i wielką satysfakcją informujemy, że Gmina Żarnów już po raz czwarty uzyskała dofinansowanie do publicznego transportu zbiorowego. Tym samym nadal u nas funkcjonuje gminna komunikacja autobusowa! Od początku stycznia 2023 roku funkcjonują nadal cztery linie komunikacyjne przebiegające przez większość miejscowości na terenie Naszej Gminy.

Dzięki kolejnym staraniom i złożonym wnioskom, dotyczącym dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w dniu 8 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim, której przedmiotem jest dopłata w formie dofinansowania zadania polegającego na funkcjonowaniu linii komunikacyjnych, utworzonych w 2020 roku.

Gmina Żarnów na realizację powyższego zadania otrzymała od Wojewody Łódzkiego (w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury) dopłatę ze środków Funduszu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do jednego tzw. „wozokilometra”. W ramach nowelizacji, trzykrotnie zwiększona stawka dopłaty ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do organizacji kolejnych linii komunikacyjnych i udziału w naborze. Łączna, pozyskana przez Gminę Żarnów, kwota z Funduszu to 512 826,72 zł. Pozostała część kwoty (w wysokości nie mniejszej niż 10%) zostanie sfinansowana z środków własnych organizatora, czyli Gminy Żarnów.

W dniu 2 stycznia 2023 roku wójt Krzysztof Nawrocki w obecności skarbnika Edyty Belicy, podpisał z Operatorem – Prezesem Zarządu PKS Opoczno Sp. z o.o. Waldemarem Woźniakiem umowę o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym. Dzięki temu, na terenie Gminy Żarnów zostaną zrealizowane gminne przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej.

Każda z ww. linii otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, utworzonego przez rząd Mateusza Morawieckiego. To istotna kwestia dla Naszej Gminy, dlatego cieszymy się, że dzięki rządowemu wsparciu nowe linie znów uzyskały dofinansowanie. Zadanie możliwe było do zrealizowania dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, Operatorem – PKS Opoczno Sp. z o.o. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim Radnym Rady Gminy Żarnów, którzy podejmując stosowną uchwałę, zaakceptowali kontynuację działań, związanych z walką z wykluczeniem komunikacyjnym w gminie, a także zaangażowanym pracownikom Naszej Gminy.

Mieszkaniec Gminy Żarnów za przewóz zapłaci cztery złote!

Wykluczenie komunikacyjne (czyli brak połączeń autobusowych lub ich niewystarczająca ilość w obrębie Gminy) to bardzo niekorzystne dla życia mieszkańców zjawisko, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Utrudnienia w dojazdach uczniów do szkół, do pracy lub do lekarza są codzienną bolączką Polaków. Brak możliwości dojazdu często wiąże się z niepodjęciem dalszej nauki czy atrakcyjnej, pod wieloma względami dla mieszkańców takich miejscowości, pracy – co za tym idzie, następuje przestój w poziomie wykształcenia, rozwoju osobistym. Ograniczone jest również życie towarzyskie i kulturalne osób żyjących w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie.

Istotnym jest, aby mieszkańcy mogli łatwiej dojechać zarówno do dużego miasta, jak i łatwiej przemieszać się w obrębie swojej gminy. Linie skierowane są zarówno dla dzieci, które dojeżdżają do szkół, dla osób dorosłych, nieposiadających własnego środka transportu, jak i dla osób starszych, osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej zdolności ruchowej, którzy często w takich przypadkach musieli liczyć na pomoc rodziny czy życzliwego sąsiada. Linie ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej, sklepów czy instytucji publicznych. Połączenia komunikacyjne to zarówno promocja regionu atrakcyjnego turystycznie i szansa rozwoju obszarów wiejskich Gminy Żarnów. Korzystając z rządowego wsparcia oraz mając przychylność mieszkańców lokalnej społeczności, z dniem 1 stycznia 2024 r. pragniemy dalej skutecznie walczyć z zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego, a w miarę możliwości utworzyć kolejne linie komunikacyjne.

A oto charakterystyka linii komunikacyjnych w Gminie Żarnów:

  1. Linia nr 14: Żarnów – Żarnów przez Miedzna Murowana, Budków, Zdyszewice (długość linii 37,8 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) i planowo odjeżdża o godzinach: 7:00, 10:30, 13:00, 14:30

 I Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/49,
Trojanowice / skrzyżowanie,
Budków/ posesja nr 28,
Budków,
Budków/ posesja nr 14,
Trojanowice / świetlica,
Trojanowice / skrzyżowanie,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/66
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego  / Rynek

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 7:15, 10:45, 13:15, 14:45.

 II Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/49,
Trojanowice 726/71,
Topolice Sikorszczyzna 726/47,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/67,
Miedzna Murowana, ul. Bankowa 726/71,
Miedzna Murowana, ul. Główna,
Miedzna Murowana, ul. Główna / Zalew,
Miedzna Murowana, ul. Opoczyńska / Zalew,
Miedzna Murowana, ul. Bankowa 726/70,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/48,
Topolice Sikorszczyzna 726/70,
Trojanowice 726/72,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/66
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego/ Rynek

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego III kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 07:40, 11:10, 13:40, 15:10.

 III Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Pilichowice II,
Dłużniewice,
Zdyszewice II,
Zdyszewice I,
Pilichowice II,
Pilichowice I,

Ostatni przystanek III kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 08:00, 11:30, 14:00, 15:30.

  1. Linia nr 15 Żarnów – Żarnów przez Straszową Wolę, Nadole, Bronów, Soczówki, Malków (długość linii 48,0 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) i planowo odjeżdża o godzinach: 6:50, 8:20, 13:00, 14:30.

I Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/74,
Trojanowice 726/72,
Topolice Sikorszczyzna 726/50,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/48,
Miedzna Murowana,
Straszowa Wola,
Miedzna Murowana,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/67,
Nadole,
Niemojowice,
Niemojowice Nowiny,
Żarnów, ul. Konecka/Osiedle n. ż. 745/02

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinie: 07:21, 8:51, 13:45, 15:01.

 II Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Żarnów, ul. Konecka / Osiedle nż. 745/02
Żarnów 746/04
Bronów 746/06,
Soczówki I 746/08,
Soczówki 746/10,
Soczówki II 746/12,
Malków,
Wierzchowisko,
Paszkowice wieś,
Paszkowice,
Żarnów/ Sielec,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego III kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 07:47, 09:17, 14:11, 15:27.

 III Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Topolice, wieś/ skrzyżowanie,
Topolice, wieś/ figurka,
Topolice, wieś/ skrzyżowanie,
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego/Rynek,

Ostatni przystanek III kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 08:00, 09:30, 14:24, 15:40.

  1. Linia nr 16 Żarnów – Klew przez Marcinków, Skórkowice (długość linii 31,24 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek i planowo odjeżdża o godzinach: 6:40, 8:00*** 11:30.

I Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Paszkowice,
Grębenice,
Antoniów I / Świetlica,
Chełsty II,
Chełsty I / Kościół,
Marcinków,
Tomaszów,
Afryka,
Afryka / wieś,
Ruszenice / wieś,
Ruszenice,
Skórkowice II,
Skórkowice – Chorzew,
Skumros,
Poręba,
Skórkowice I / Ośrodek Zdrowia,
Skórkowice nr 129,

*** Kurs z godz.7:50 nie zatrzymuje się na nw. przystankach:

Afryka, Afryka(wieś), Ruszenice, Ruszenice (wieś), Skórkowice (Chorzew), Siucice Kolonia – nr 32 Skumros, Wolica, Poręba.

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Klew – szkoła jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinie: 07:38.

 II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Skórkowice nr 129,
Skórkowice II,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Klew – szkoła, kończy trasę o godzinie: 07:50.

Dodatkowo z miejscowości Afryka o godzinach 13:25 i 14:30 odjeżdża kurs linii nr 16 przez:

Ruszenice,
Skórkowice II,
Skórkowice I/ Ośrodek Zdrowia,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek (przyjazd): Klew – szkoła kończy trasę o godzinach kolejno: 13:32, 14:37.

Linia nr 16 Żarnów – Klew przez Marcinków, Skórkowice – kurs powrotny. Rozpoczyna się z przystanku Klew – szkoła (odjazd): 08:30, 12:30, 12:35, 13:40, 14:45

Kurs z godziny 12:35 i 13:40 kończy trasę w miejscowości Afryka (przyjazd) o godzinie kolejno 13:25 i 14:30.

Kurs z godziny 08:30, 12:30 i 14:45 kończy trasę w miejscowości Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek (przyjazd) o godzinie kolejno 09:28, 12:59, 15:43.

**** Kurs z godz.12:30 nie zatrzymuje się na nw. przystankach:

Poręba, Wolica,  Skumros, Siucice Kolonia – nr 32 Skórkowice (Chorzew), Ruszenice (wieś), Ruszenice, Afryka (wieś), Afryka

  1. Linia nr 17 Żarnów – Żarnów przez Marcinków, Skórkowice, Siedlów, Jasion

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła), planowo odjeżdża o godzinach: 6:45, 09:30, 13:00, 14:30.

I Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Marcinków,
Tomaszów,
Afryka,
Ruszenice,
Skórkowice II,
Ruszenice,
Ławki,
Młynek,
Siedlów,
Malenie,
Marcinków,
Myślibórz,
Poręba Myśliborska,

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 7:33, 10:18, 13:48, 15:18.

II Kurs rozpoczyna się od  poniższych przystanków:

Paszkowice,
Grębenice,
Jasion,
Grębenice,
Antoniów I/ Świetlica,
Chełsty II,
Chełsty I/ Kościół,
Marcinków,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 08:00, 10:45, 14:15, 15:45.

PKS Opoczno

 

Autobus PKS 2Herb ŻarnowaMapa Gminy Żarnów

Ważna informacja o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 16 stycznia 2023

Wójt Gminy Żarnów informuje, że dostawy do mieszkańców, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach realizowane są na bieżąco w kolejności złożenia wniosku. W sumie przez gminę zakupione zostało ponad 500 ton węgla i planowane są kolejne dostawy. Dokładamy wszelkich starań aby jak najszybciej zrealizować zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z PGG S.A.

Aktualnie realizujemy zamówienia z Polskiej Grupy Górniczej oddziału KWK Row z siedzibą w Rybniku z kopalni:

  • Jankowice,
  • Chwałowice,
  • Marcel

Węgiel z tych kopalni cechuje się wysoką jakością, doskonałymi wartościami opałowymi oraz spełnia wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Przypomnijmy, że pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się telefonicznie z Wnioskodawcą w celu udzielenia informacji o prawidłowo zweryfikowanym wniosku oraz kiedy należy dokonać wpłaty za węgiel. Po dokonanej wpłacie mieszkaniec otrzyma fakturę zakupu uprawniającą do odbioru węgla ze składu wskazanego przez gminę, tj. MASART Krzysztof Smak w spadku ul. Opoczyńska 6, 26-330 Żarnów

Uwaga! Firma nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu dystrybucji paliwa stałego pod adres zamieszkania wskazany na fakturze. Cena, którą mieszkańcy zapłacą za węgiel, tj. 2.000 zł brutto za 1 tonę i zawiera również transport surowca na posesję mieszkańca.

Ponadto informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego możliwe jest przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na zakup paliwa stałego na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).

Tym samym mieszkaniec, który do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonał zakupu paliwa stałego albo dokonał zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres (od 1 stycznia 2023 roku). Zmiana ta dotyczy również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44-757 70 55 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żarnów w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30).
Gminna sprzedaż węglaMapa Gminy Żarnów

Zapraszamy na kolejne „Ferie z pasją `2023” w Stajni Artystycznej Marcinków

Dodano: piątek, 13 stycznia 2023

W bieżącym roku, w poniedziałek, 16 stycznia 2023 roku rozpoczną się ferie zimowe, oczekiwane przez wszystkich uczniów. Dzieci i młodzież z naszych szkół mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty wypoczynku, którą w każdym roku zapewnia bardzo ciekawa propozycja Stajni Artystycznej „Marcinków”, prowadzonej przez Marzenę Michałowską – Kowalik. Po raz kolejny proponowane są „FERIE z PASJĄ”, które będą trwać od 16 stycznia do 27 stycznia 2023 roku, wspaniała forma spędzania ferii zimowych dla uczniów.

Tegoroczna edycja, po kilkuletniej przerwie, spowodowaną m.in. pandemią, odbywa się we współpracy z samorządem Gminy Żarnów – który zawsze stara się wspierać ważne przedsięwzięcia edukacyjne.

W programie m.in. jazda konna, warsztat wokalny, warsztaty językowy, warsztat plastyczny, warsztat fotograficzny, a także szereg innych niespodzianek i atrakcji dla wszystkich uczestników. Zapraszamy do skorzystania z tej wyjątkowej oferty wypoczynku zimowego…

Zachęcamy do zapoznania się z treścią plakatu.

Kliknij, aby powiększyć
Ferie z pasją, plakat Mapa Gminy Żarnów