Archiwa autora: Redaktor

Ważna informacja! Rozkłady jazdy autobusów PKS od 1 stycznia 2021 roku

Dodano: wtorek, 12 stycznia 2021

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów! Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2021 roku wprowadzamy nową edycję gminnej komunikacji autobusowej, obowiązywać będą zupełnie nowe zasady przywozu i odwozu uczniów ze szkół w Żarnowie i w Klewie (po feriach zimowych), a także znowu pojawi się – realizowana już od 1 września 2020 roku – możliwość korzystania z tańszej niż gdziekolwiek komunikacji gminnej dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, prezentujemy pełne rozkłady autobusów linii nr 14, 15, 16 i 17, które dojeżdżać będą prawie do wszystkich miejscowości Gminy Żarnów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wnikliwej i uważnej lektury rozkładów jazdy. Prosimy o zapoznanie ze szczegółami wszystkich potencjalnych podróżnych (zwłaszcza w starszym i podeszłym wieku), którzy nie korzystają z Internetu.

Bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z usług utworzonej komunikacji gminnej w Żarnowie…

Kliknij, aby powiększyć…

Kolejna edycja nowych połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 12 stycznia 2021

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów! Z ogromną przyjemnością i wielką satysfakcją informujemy, że Gmina Żarnów już po raz drugi uzyskała dofinansowanie do publicznego transportu zbiorowego. Tym samym nadal u nas funkcjonuje gminna komunikacja autobusowa! Od początku stycznia 2021 roku funkcjonują cztery linie komunikacyjne przebiegające przez większość miejscowości na terenie Naszej Gminy.

Dzięki kolejnym staraniom i złożonym wnioskom, dotyczącym dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w dniu 29 grudnia 2020 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim, której przedmiotem jest dopłata w formie dofinansowania zadania polegającego na funkcjonowaniu linii komunikacyjnych, utworzonych w poprzednim roku.

Gmina Żarnów na realizację powyższego zadania otrzymała od Wojewody Łódzkiego (w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury) dopłatę ze środków Funduszu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do jednego tzw. „wozokilometra”. W ramach nowelizacji, trzykrotnie zwiększona stawka dopłaty ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do organizacji kolejnych linii komunikacyjnych i udziału w naborze. Łączna, pozyskana przez Gminę Żarnów, kwota z Funduszu to 504 989,08 zł. Pozostała część kwoty (w wysokości nie mniejszej niż 10%) zostanie sfinansowana z środków własnych organizatora, czyli Gminy Żarnów.

W dniu 04 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki
w obecności skarbnika Gminy Edyty Belicy, podpisał z Operatorem – Prezesem Zarządu PKS Opoczno Sp. z o.o. Waldemarem Woźniakiem umowę o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym. Dzięki temu, na terenie Gminy Żarnów zostaną zrealizowane gminne przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej.

Każda z ww. linii otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, utworzonego przez rząd Mateusza Morawieckiego. To niezwykle istotna kwestia dla Naszej Gminy, dlatego cieszymy się, że dzięki rządowemu wsparciu nowe linie znów uzyskały dofinansowanie. Zadanie możliwe było do zrealizowania dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, Operatorem – PKS Opoczno Sp. z o.o. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim Radnym Rady Gminy Żarnów, którzy podejmując stosowną uchwałę, zaakceptowali kontynuację działań, związanych z walką z wykluczeniem komunikacyjnym w gminie, a także zaangażowanym pracownikom Naszej Gminy.

Mieszkaniec Gminy Żarnów za przewóz zapłaci przysłowiową złotówkę!

Wykluczenie komunikacyjne (czyli brak połączeń autobusowych lub ich niewystarczająca ilość w obrębie Gminy) to bardzo niekorzystne dla życia mieszkańców zjawisko, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Utrudnienia w dojazdach uczniów do szkół, do pracy lub do lekarza są codzienną bolączką Polaków. Brak możliwości dojazdu często wiąże się z niepodjęciem dalszej nauki czy atrakcyjnej, pod wieloma względami dla mieszkańców takich miejscowości, pracy – co za tym idzie, następuje przestój w poziomie wykształcenia, rozwoju osobistym. Ograniczone jest również życie towarzyskie i kulturalne osób żyjących w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie.

Istotnym jest, aby mieszkańcy mogli łatwiej dojechać zarówno do dużego miasta, jak i łatwiej przemieszać się w obrębie swojej gminy. Linie skierowane są zarówno dla dzieci, które dojeżdżają do szkół, dla osób dorosłych, nieposiadających własnego środka transportu, jak i dla osób starszych, osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej zdolności ruchowej, którzy często w takich przypadkach musieli liczyć na pomoc rodziny czy życzliwego sąsiada. Linie ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej, sklepów czy instytucji publicznych.

Połączenia komunikacyjne to zarówno promocja regionu atrakcyjnego turystycznie i szansa rozwoju obszarów wiejskich Gminy Żarnów. Korzystając z rządowego wsparcia oraz mając przychylność mieszkańców lokalnej społeczności, z dniem 1 stycznia 2022 r. pragniemy dalej skutecznie walczyć z zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego a w miarę możliwości utworzyć kolejne linie komunikacyjne.

A oto charakterystyka nowych linii komunikacyjnych w Gminie Żarnów:

1. Linia nr 14: Żarnów – Żarnów przez Miedznę Murowaną, Budków, Zdyszewice (długość linii 36,2 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła)
i planowo odjeżdża o godzinach: 6:50, 9:30, 13:00, 14:30.

I Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/49,
Trojanowice 726/71,
Topolice Sikorszczyzna 726/47,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/67,
Miedzna Murowana, ul. Bankowa 726/71,
Miedzna Murowana, ul. Główna
Miedzna Murowana, ul. Główna / Zalew,
Miedzna Murowana, ul. Opoczyńska / Zalew,
Miedzna Murowana, ul. Bankowa 726/70,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/48,
Topolice – Sikorszczyzna 726/50,
Trojanowice 726/72,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/66
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 7:15, 13:45, 14;55 .

II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Trojanowice / skrzyżowanie,
Budków / posesja nr 28,
Budków,
Budków / posesja nr 14,
Trojanowice / świetlica,
Trojanowice / skrzyżowanie,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego III kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 07:30, 10:08, 14:00, 15:10.

III Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Pilichowice,
Dłużniewice,
Zdyszewice II,
Zdyszewice I,
Pilichowice,

Ostatni przystanek III kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 07:50, 10:28, 14:20, 15:30.

2. Linia nr 15 Żarnów – Żarnów przez Straszową Wolę, Nadole, Bronów, Soczówki, Malków (długość linii 46,3 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła)
i planowo odjeżdża o godzinach: 6:40, 9:00, 13:00, 14:30.

I Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/49,
Trojanowice 726/71,
Topolice – Sikorszczyzna 726/47,
Miedzna Murowana – Kolonia, ul. Złota 726/67,
Miedzna Murowana,
Straszowa Wola,
Miedzna Murowana,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/48,
Topolice Sikorszczyzna 726/50,
Nadole,
Niemojowice,
Niemojowice Nowiny,
Żarnów, ul. Konecka / Osiedle n. ż. 746/08,

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinie: 07:11.

II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Bronów 746/02,
Soczówki 746/06,
Soczówki II 746/04,
Malków,
Wierzchowisko,
Paszkowice wieś,
Paszkowice,
Żarnów/ Sielec,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego III kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 07:38, 09:25, 14:12, 15:28.

III Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Topolice / skrzyżowanie,
Topolice / figurka,
Topolice / skrzyżowanie,
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,

Ostatni przystanek III kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 07:53, 09:40, 14:27, 15:43.

3. Linia nr 16 Żarnów – Klew przez Marcinków, Skórkowice (długość linii 22,575 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek i planowo odjeżdża o godzinach: 6:40, 7:30*** 11:30.

I Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Paszkowice,
Grębenice,
Antoniów I / Świetlica,
Chełsty II,
Chełsty I / Kościół,
Marcinków,
Tomaszów,
Afryka,
Afryka / wieś,
Ruszenice / wieś,
Ruszenice,
Skórkowice II,
Skórkowice – Chorzew,
Skumros,
Poręba,
Skórkowice I / Ośrodek Zdrowia,
Skórkowice nr 129,

*** Kurs z godz.7:30 nie zatrzymuje się na nw. przystankach:
Afryka (wieś), Ruszenice, Ruszenice (wieś), Skórkowice (Chorzew), Skumros, Poręba

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Klew – szkoła jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinie: 07:33.

II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Skórkowice nr 129,
Skórkowice II,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Klew – szkoła kończy trasę
o godzinie: 07:45.

Dodatkowo z miejscowości Afryka o godzinach 13:25 i 14:15 odjeżdża kurs linii nr 16 przez:
Ruszenice,
Skórkowice II,
Skórkowice I / Ośrodek Zdrowia,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek (przyjazd): Klew – szkoła kończy trasę o godzinach kolejno: 13:38, 14:28.

Linia nr 16 Żarnów-Klew przez Marcinków, Skórkowice – Kurs powrotny. Rozpoczyna się z przystanku Klew – szkoła (odjazd): 08:05, 12:30, 12:40, 14:30.

Kurs z godziny 12:40 i 13:40 kończy trasę w miejscowości Afryka (przyjazd) o godzinie kolejno 13:25 i 14:25.

Kurs z godziny 08:30, 12:30 i 14:30 kończy trasę w miejscowości Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek (przyjazd) o godzinie kolejno 08:58, 12:59, 15:23.

**** Kurs z godz.12:30 nie zatrzymuje się na nw. przystankach:
Poręba, Skumros, Skórkowice (Chorzew), Ruszenice (wieś), Ruszenice, Afryka (wieś), Afryka

4. Linia nr 17 Żarnów – Żarnów przez Marcinków, Skórkowice, Siedlów, Jasion

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła), planowo odjeżdża o godzinach: 6:30, 09:00*****, 13:00,14:30.

I Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Marcinków,
Tomaszów,
Afryka,
Ruszenice,
Skórkowice II,
Ruszenice,
Ławki,
Młynek,
Siedlów,
Malenie,
Marcinków,
Myślibórz,
Poręba Myśliborska,

***** Kurs z godz.09:00 nie zatrzymuje się na nw. przystankach:
Poręba Myśliborska

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 7:20,9:46, 13:50, 15:20.

II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Paszkowice,
Grębenice,
Jasion,
Grębenice,
Antoniów I / świetlica,
Chełsty II,
Chełsty I / kościół,
Marcinków,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 07:49, 10:15, 14:19, 15:49.

Kliknij, aby powiększyć…

Mapa połączeń gminy

Autobus PKSAutobus PKS 2

Informacja na temat prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej

Dodano: poniedziałek, 11 stycznia 2021

Informujemy, że pracownik Starostwa Powiatowego w Opocznie pan Michał Kosierkiewicz w każdy czwartek w godzinach od 800 do 1000 w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 14 będzie pełnił dyżur, podczas którego będzie udzielał informacji nt. prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasy osób fizycznych, prywatnych). Telefon do kontaktu – 887-380-350.

Natomiast od godziny 1000 prowadzona będzie legalizacja drewna, jego cechowanie oraz wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna.

 

Ponadto w każdy wtorek i środę w Starostwie Powiatowym w Opocznie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, ul. Kwiatowa 1a w pokoju nr 122 będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Tel. do kontaktu – (44) 741-49-30, 44 741-49-28.

Drewno