Archiwa autora: Redaktor

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Dodano: wtorek, 05 stycznia 2021

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju, a także powiatu opoczyńskiego, informuję, iż konieczne jest przedłużenie udzielania nieodpłatnych porad prawnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom oraz wykonawcom usług, tj. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do dnia 17 stycznia 2021 roku.

Zapisy na porady telefoniczne będą odbywały się pod numerem telefonu 44 741 49 08 lub za pośrednictwem e-mail b.kmita@opocznopowiat.pl.

Pod wskazanym numerem będzie można uzyskać informację o numerze telefonu do właściwego radcy prawnego, adwokata bądź doradcy obywatelskiego. Numery te będą czynne w godzinach urzędowania danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Starosta Opoczyński
/Marcin Baranowski/

Pomoc prawna

Granty sołeckie '2021 – zmiana zasad dofinansowania

Dodano: wtorek, 05 stycznia 2021

Gmina Żarnów informuje, że zmieniły się zasady dotyczące dofinansowania małych projektów w sołectwach. Zgodnie z nowym regulaminem naboru „Sołectwo na plus” obecnie każdy Sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu Sołectwa, może złożyć zgłoszenie do naboru.

Zgłoszenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1, wypełnione i podpisane przez Sołtysa wraz z pieczęcią należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

 Zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku i dotyczyć realizacji zadań własnych gminy.

Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na jeden projekt. W budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2021, na powyższy cel przewidziano środki w wysokości 3 000 000,00 zł.

Zgłoszenia będą podlegały ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej na podstawie której, przyznane zostaną punkty. Gminy, których dotyczą najlepiej ocenione zgłoszenia, zostaną zaproszone do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektów zgłoszonych do naboru.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem naboru (Załącznik nr 2).

Regulamin oraz wzór wniosku udostępniony został również na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus.

Zapraszamy do składania zgłoszeń, szczególnie takich, w których wydatki ponoszone będą na finansowanie inwestycji lub rzeczy trwałych, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectw a także takich, w których w realizację zaangażowanie będą Koła Gospodyń Wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest terminowe wysłanie zgłoszenia.

 

Załacznik nr 1 – Druk zgłoszenia dla Sołtysa

Załacznik nr 2 – Regulamin naboru Sołectwo na Plus

Załącznik nr 3 – Pismo przewodnie Zarząd Województwa Łódzkiego

Kliknij, aby powiększyć

Granty sołeckie

 

Życzenia dla mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku

Dodano: środa, 23 grudnia 2020

Dobiega końca 2020 rok i bardzo szybko zbliżają się oczekiwane przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki wraz z pracownikami urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Bubis wraz z radnymi i sołtysami, przesyłają wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Kliknij, aby powiększyć…

Życzenia świąteczne 2020