Archiwa kategorii: Aktualności

Ważne dla internautów! Profil Facebook Gminy Żarnów jest zablokowany i nadal nie działa

Dodano: sobota, 04 lutego 2023

Drodzy Mieszkańcy, sympatycy i obserwujący nasz profil na Facebook-u. Z przykrością po raz kolejny informujemy wszystkich zainteresowanych, że z nieznanych nam przyczyn technicznych, zupełnie niezależnych od administratorów profilu Facebook, strona „Gmina Żarnów” została czasowo zablokowana i nadal nie działa.

Zablokowanie strony w dalszym ciągu uniemożliwia umieszczanie na niej ważnych treści i komunikatów dla mieszkańców. Przykro nam, ale przez bliżej nieokreślony czas, do momentu odblokowania strony, nie mogą się tam pojawiały się żadne informacje o Naszej Gminie. Za utrudnienia po raz kolejny przepraszamy i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.zarnow.eu

O kapliczce, upamiętniającej grób żołnierzy francuskich w Adamowie. Strzępy napoleońskich wspomnień w Gminie Żarnów

Dodano: sobota, 04 lutego 2023

Niniejszy artykuł może być znakomitą ilustracją artykułu o wizycie ekipy TVP i redaktora Adama Sikorskiego w Adamowie i poszukiwaniu miejsca pochówku żołnierzy napoleońskich na ziemi Żarnowskiej. Zachęcamy zatem do lektury…

Mimo, iż od 1795 roku Polska była pod zaborami, stworzono wówczas namiastkę państwa polskiego. Istniało ono bardzo krótko, bo tylko w latach 1807-1815. Było formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości, jak prawie wszystkie państwa zachodniej Europy, podporządkowane zostało napoleońskiej Francji. Księstwo Warszawskie stworzył Napoleon I Bonaparte (1769-1821). Powstało ono na mocy traktatów pokojowych jakie cesarstwo Francji podpisało 7 i 9 lipca 1807 w Tylży z Cesarstwem Rosji i Królestwem Prus. Wypełniając postanowienia Konstytucji 3 maja monarchą Księstwa na zasadzie unii personalnej z Saksonią (na wzór unii personalnej z czasów saskich) został król Saksonii Fryderyk August I, wnuk króla Augusta III Sasa. Napoleon w dniu 22 lipca 1807 w Dreźnie osobiście nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję, której przepisy wzorowano na konstytucji francuskiej z 1799. Niestety, cesarz nie zgodził się na przywrócenie Konstytucji 3 Maja, jako zbyt konserwatywnej. Zgodnie z nową konstytucją władzę w Księstwie sprawować miała szlachta i w niewielkim stopniu  mieszczaństwo. W rzeczywistości najważniejsze pozycje na szczytach drabiny urzędniczej zajęli przedstawiciele arystokracji i zamożnej szlachty.

Warto pamiętać o wydarzeniach sprzed ponad 200 lat. To ważna rocznica również i dla mieszkańców okolic Żarnowa i Ziemi Opoczyńskiej, mimo, iż nasz powiat jeszcze przez dwa lata pozostawał formalnie pod zaborem austriackim, a dopiero w 1809 roku został włączony do Księstwa Warszawskiego. Trwała wówczas wojna francusko-austriacka, a nasze ziemie zostały wyzwolone przez wojska polskie i saskie. Dla mieszkańców Ziemi Opoczyńskiej niepodległy byt trwał zatem zaledwie 6 lat.

Na naszym terenie działo się wówczas bardzo wiele. Przemieszczały się francuskie wojska, a miejscowa ludność z entuzjazmem witała dotychczas nie znanych, a przez to chyba nawet nieco egzotycznych przybyszy. Żołnierze Napoleona byli gwarantami odzyskania pełnej suwerenności państwa i powrotu do czasów przedrozbiorowych. Ministrem wojny był osławiony męstwem i chwałą książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ziemie polskie – na wzór francuski – podzielono na departamenty i powiaty. Opoczyńskie znalazło się w departamencie radomskim, rządzonym przez prefekta, natomiast w powiecie opoczyńskim władzę sprawowali urzędnicy, tytułujący się mianem podprefektów.

Niestety, śladów napoleońskich nie ma u nas zbyt wiele. A szkoda, bo byłby to ważny element naszego dziedzictwa narodowego. W świadomości społecznej zachowały się liczne opowieści i legendy, które jednak wraz u pływem pokoleń – ulegają znacznemu zniekształceniu, a najczęściej zapomnieniu. Najważniejsza z nich dotyczy prawdopodobnego pobytu Napoleona w majątku ziemskim Trojanowice k. Żarnowa, a pozostałe losów miejscowych ziemian, mieszczan i chłopów, wcielonych do armii napoleońskiej.

Do dziś żywe są opowieści ludowe o rzekomym pobycie Napoleona w okolicach Żarnowa, w czasie jego przygotowań do wojny z Rosją. Wiadomym jest, iż w latach 1807-10 cesarz związał się uczuciowo z polską hrabiną – Marią Walewską z Łączyńskich (1789-1817). Faktem jest też, że dosyć bogaty jak na ówczesne czasy, dwór szlachecki w Trojanowicach, należał okresowo do jednego z rodów Walewskich. Świadczą o tym epitafia dziedziczek Trojanowic: Wincentyny Walewskiej (1823-91) i pochowanej w Neapolu – Zofii Walewskiej (1856-81), umieszczone w ścianie wewnętrznej gotyckiego prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Żarnowie. Powszechnie znany związek Napoleona z Marią Walewską spowodował, że na tutejszych ziemiach głośno było o rzekomych, regularnych przyjazdach cesarza Napoleona Bonaparte do pałacu w Trojanowicach (choć jak wiadomo Maria Walewska mieszkała w Walewicach k. Łowicza). Mało tego, w parku w Trojanowiczach nawet zabytkowa kamienna ławka, stojąca w zdewastowanym  niestety (!)  trudno dostępnym miejscu, przez miejscowych określana była mianem „ławki Napoleona”. Mimo upływu prawie dwóch wieków, zachowany został ogólny układ „romantycznych” alejek, stawów oraz fragmenty zabytkowego drzewostanu. W parku podziwiać jeszcze można aleję wysadzaną bukami i grabami.

Mimo, iż wieści o pobycie Napoleona na naszym terenie to prawdopodobnie czysta fantazja, budzi ona jednak pozytywne emocje w lokalnej społeczności. Związane jest to również z zapomnianymi, trudnymi do zlokalizowania mogiłami żołnierzy francuskich, znajdującymi się w okolicach Adamowa i Marcinkowa. Francuzów pochowano w 1813 roku, podczas odwrotu z przegranej wojny przeciwko Rosji. Według miejscowych przekazów, w 1963 roku, w 150-lecie owych wydarzeń, żołnierskie groby odwiedził ambasador francuski w Polsce wraz ze swymi współpracownikami.

Ponadto, w okolicach Żarnowa znajduje się kilka kapliczek przydrożnych, których powstanie datuje się na I połowę XIX wieku. Noszą one nazwę „napoleońskich”. Prawdopodobnie powstały one jako wyraz nadziei włościan na odzyskanie niepodległości (m.in. przy pomocy wojsk Napoleona) i uwolnienie Polski spod okupacji państw zaborczych.

O jednej z nich warto więcej napisać. Tuż obok południowej granicy powiatu opoczyńskiego i gminy Żarnów, w lesie znajdującym się niedaleko wsi Adamów i rzeki Czarnej – znajduje się taka oryginalna kapliczka, wykonana z polnych kamieni, które wieńczy krzyż. Według miejscowej tradycji, została ona wzniesiona na początku XIX wieku w miejscu pochówku żołnierzy napoleońskich. Według lokalnych przekazów, francuscy żołnierze wracający wycieńczeni z przegranej kampanii rosyjskiej, postanowili tutaj odpocząć i usnęli. W nocy schwycił siarczysty mróz, który spowodował zamarznięcie śpiących żołnierzy i doprowadził wszystkich do śmierci. Na pamiątkę tego wydarzenia, wzniesiono ową kapliczkę, którą przed laty opiekował się miejscowy nauczyciel i społecznik Tadeusz Niemira. Od tamtego czasu miejsce to określane jest przez miejscowych nazwą „Francuzy”.

Na Ziemi Opoczyńskiej śladów zarówno po żołnierzach napoleońskich, jak i tych – świadczących o istnieniu Księstwa Warszawskiego – jest już bardzo niewiele. Warto zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o tamtych czasach…

Kliknij, aby powiększyć…


Film „Moc lokalnej pamięci”, zrealizowany w Adamowie w ramach cyklu „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii”

Dodano: sobota, 04 lutego 2023

Poniżej – prezentujemy bardzo ciekawy film „Moc lokalnej pamięci”, zrealizowany w ostatnim czasie  w Adamowie w Gminie Żarnów, przez ekipę telewizyjną znanego programu TVP „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii” wraz z prowadzącym Adamem Sikorskim, który od lat bada nieznane lokalne historie. Program nakręcony w lesie na skraju Adamowa (nieopodal rzeki Czarnej i granicy z powiatem koneckim), znajduje się w dalszej części odcinka „O krok od rozstrzygnięć…”, poświęconego poszukiwaniom miejsca pochówku mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Inowłodzu nad Pilicą.

„Nasz” materiał filmowy, dotyczący Adamowa i miejsca pochówku żołnierzy napoleońskich na Ziemi Żarnowskiej, jest bardzo interesujący i pokazuje nieznane karty historii naszej „małej Ojczyzny”. W Adamowie znajduje się zbiorowy grób żołnierzy napoleońskich, którzy prawdopodobnie zamarzli w 1813 roku, podczas powrotu spod Moskwy żołnierzy francuskich z wielkiej Armii Napoleona Bonaparte, rozbitej w licznych walkach (m.in. pod bitwą pod Borodino nad rzeką Moskwą). Zbiorowy grób (o którym piszemy w innym artykule), który upamiętnia kapliczka z kamieni polnych z centralnie umieszczonym krzyżem, znajduje się obok prastarego „Traktu Królewskiego” w Adamowie, łączącego przed wiekami Kraków z Warszawą. Przy tym historycznym szlaku, nazywanego często także „traktem kasztelańskim”, od czasów wczesnośredniowiecznych znajdował się m.in. Żarnów.

Nasz lokalny „napoleoński” epizod rozpoczyna się od 16 minuty i 35 sekundy emisji tego odcinka (16:35) i trwa do końca filmu, do 22 minuty i 38 sekundy (22:38). Trzeba być cierpliwym, bowiem emisję każdego filmu na platformie VOD poprzedzają reklamy, które również są emitowane w czasie trwania odcinka. Zachęcamy jednak do oglądania filmu. Naprawdę warto…

Informowaliśmy już wcześniej, że w ostatnim czasie w Naszej Gminie kilkukrotnie gościła ekipa telewizyjna znanego i bardzo lubianego programu TVP „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii” wraz z prowadzącym legendarnym dziennikarzem Adamem Sikorskim. Od wielu lat w tym programie (emitowanym od 2004 roku), przypominane są postacie i miejsca, które odegrały znaczącą rolę w historii Polski. Adam Sikorski śledzi różne wątki historii, do tej pory owiane mgłą tajemnicy lub celowo zacierane. Niemal każdy z odcinków ma charakter wyprawy poszukiwawczej, która próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania o naszą wspólną przeszłość. Niezmiennie, od wielu lat program „Było, nie minęło – Kronika zwiadowców historii” prowadzi Adam Sikorski, autorem zdjęć jest Tomasz Smyk, a narratorem – Artur Kalicki. W programie uczestniczą przedstawiciele znanego w Polsce stowarzyszenia „Wizna 1939”, z regionalistą Pawłem Telusem, jednym z inicjatorów przyjazdu do Naszej Gminy. Stowarzyszenie ma na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz krzewienie postaw patriotycznych. Od lat prowadzi działania promujące historię. Realizuje swoją misję w oparciu o poszukiwania, działalność wydawniczą i kulturalną, w oparciu o poszanowanie dla historii i tradycji.

Ekipa wraz grupą lokalnych regionalistów zwiedziła wiele miejsc w Gminie Żarnów. Wszyscy – a szczególnie redaktor Adam Sikorski i towarzyszący mu rysownik Piotr Karsznia – byli pod wrażeniem tajemnic naszej rodzimej historii, m.in. w lesie pod Adamowem, gdzie znajduje się zbiorowy grób żołnierzy francuskich z armii Napoleona Bonaparte.

I właśnie słynnym żołnierzom cesarza Bonaparte i znajdującym się tam grobom Jego żołnierzy napoleońskich, poświęcony został jeden z odcinków tego programu, do którego oglądania bardzo serdecznie zapraszamy…

Odnośnik do odcinka „Było… nie minęło” opisywanego powyżej: https://vod.tvp.pl/programy,88/bylo-nie-minelo-odcinki,274075/odcinek-605,S01E605,319083

Kliknij, aby powiększyć…

Adamów

"Moc lokalnej pamięci" - Adamów 2023

"Moc lokalnej pamięci" - Adamów 2023

"Moc lokalnej pamięci" - Adamów 2023

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa

Film „Na powstańczej ścieżce”, zrealizowany w Dłużniewicach w ramach cyklu „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii”

Dodano: sobota, 04 lutego 2023

Poniżej – prezentujemy bardzo ciekawy film „Na powstańczej ścieżce”, zrealizowany w ostatnim czasie  w Dłużniewicach w Gminie Żarnów, przez ekipę telewizyjną znanego programu TVP „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii” wraz z prowadzącym Adamem Sikorskim, który od lat bada nieznane lokalne historie. Program nakręcony w lesie na skraju Dłużniewic (nieopodal granicy z Gminą Paradyż), znajduje się w dalszej części odcinka „Miejsce dobrej pamięci”, poświęconego Czesławowi Tańskiemu, artysty, wynalazcy i konstruktora lotniczego.

„Nasz” materiał filmowy, dotyczący Dłużniewic i powstańczych śladów na Ziemi Żarnowskiej, jest bardzo interesujący i pokazuje nieznane karty historii naszej „małej Ojczyzny”. W Dłużniewicach, znajdował się wspierający powstańców bardzo duży majątek ziemski rodziny Rudzkich, herbu Prawdzic. Ten zasłużony dla Polski i regionu znany ród, czynnie wspierał powstańców w latach 1863/1864, a członkowie rodziny byli później represjonowani przez władze carskie.

Nasz lokalny „dłużniewicki” epizod rozpoczyna się od 13 minuty i 39 sekundy emisji tego odcinka (13:39) i trwa do końca filmu, do 22 minuty i 51 sekundy (22:51). Trzeba być cierpliwym, bowiem emisję każdego filmu na platformie VOD poprzedzają reklamy, które również są emitowane w czasie trwania odcinka. Zachęcamy jednak do oglądania filmu. Naprawdę warto…

Informowaliśmy już wcześniej, że w ostatnim czasie w Naszej Gminie kilkukrotnie gościła ekipa telewizyjna znanego i bardzo lubianego programu TVP „Było… nie minęło – kronika zwiadowców historii” wraz z prowadzącym legendarnym dziennikarzem Adamem Sikorskim. Od wielu lat w tym programie (emitowanym od 2004 roku), przypominane są postacie i miejsca, które odegrały znaczącą rolę w historii Polski. Adam Sikorski śledzi różne wątki historii, do tej pory owiane mgłą tajemnicy lub celowo zacierane. Niemal każdy z odcinków ma charakter wyprawy poszukiwawczej, która próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania o naszą wspólną przeszłość. Niezmiennie, od wielu lat program „Było, nie minęło – Kronika zwiadowców historii” prowadzi Adam Sikorski, autorem zdjęć jest Tomasz Smyk, a narratorem – Artur Kalicki. W programie uczestniczą przedstawiciele znanego w Polsce stowarzyszenia „Wizna 1939”, z regionalistą Pawłem Telusem, jednym z inicjatorów przyjazdu do Naszej Gminy. Stowarzyszenie ma na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz krzewienie postaw patriotycznych. Od lat prowadzi działania promujące historię. Realizuje swoją misję w oparciu o poszukiwania, działalność wydawniczą i kulturalną, w oparciu o poszanowanie dla historii i tradycji.

Ekipa wraz grupą lokalnych regionalistów zwiedziła wiele miejsc w Gminie Żarnów. Wszyscy – a szczególnie redaktor Adam Sikorski i towarzyszący mu rysownik Piotr Karsznia – byli pod wrażeniem tajemnic naszej rodzimej historii, m.in. w Dłużniewicach, gdzie znajdował się wspierający powstańców majątek ziemski rodziny Rudzkich, herbu Prawdzic. I właśnie Dłużniewicom i znajdującym się tam grobom powstańczym, poświęcony został jeden z odcinków tego programu, do którego oglądania bardzo serdecznie zapraszamy…

Odnośnik do odcinka „Było… nie minęło” opisywanego powyżej: Odcinek 604 (SO1E604)

Kliknij, aby powiększyć…