Archiwa kategorii: Bez kategorii

Gmina Żarnów podpisała umowę na realizację zdania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”

Dodano: wtorek, 25 sierpnia 2020

W dniu 04.08.2020 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie” z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Gmina Żarnów na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 574 415,37 zł. Ogólna wartość projektu wynosi: 879 557,48 zł.

Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie, której efektem będzie poprawa jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie. W ramach projektu w budynku zostanie wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu, remont instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja c.o., modernizacja kotłowni, montaż zaworów termostatycznych. W szkole stare źródło ciepła zostanie wymienione na piec nowej generacji na biomasę. Główną grupą docelową realizowanej inwestycji będą dzieci uczęszczające do placówki oraz ludność mieszkająca w bezpośredniej lokalizacji z obiektem szkoły w Klewie.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Klewie.

Termomodernizacja budynku pozytywnie wpłynie na środowisko na terenie Gminy Żarnów. Planowany projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju poprzez osiągnięcie efektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: do końca 2020 roku.

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Łodzi „Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z kosiarką bijakową do utrzymania rowów

Dodano: wtorek, 25 sierpnia 2020

Gmina Żarnów w najbliższym czasie zakupi koparko-ładowarkę oraz ciągnik z kosiarką bijakową do utrzymania rowów. Zakupienie sprzętu będzie możliwe dzięki pożyczce uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn.: ,,Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z kosiarką bijakową do utrzymania rowów”.

Realizacja zadania będzie możliwa dzięki uzyskanej pożyczce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 937 823,00 zł.

Umowa o dofinansowanie w/w zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki podpisana została w dniu 17.08.2020 roku.

Wartość ogólna zadania: 950 000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2020 r.

Nowa koparko – ładowarka oraz ciągnik wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów to kolejna inwestycja w Gminie Żarnów. Założeniem władz jest podejmowanie działań mających na celu rozwój Gminy i dobro jej mieszkańców.

Zakupiony sprzęt przyniesie wiele  korzyści dla gminy, pozwoli na prowadzenie bieżącej konserwacji rowów przydrożnych oraz pomoc w konserwacji rowów melioracyjnych. Umożliwią one odprowadzenie wody z gruntów rolnych, a utrzymanie ich we właściwym stanie pozwoli na ochronę gospodarstw rolnych przed ich zalewaniem, co wpłynie pozytywnie na właściwą wegetację roślin oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych. W głównej mierze sprzęt wykorzystywany będzie do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich konserwacji. Będzie również pomocny między innymi przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz podczas odmulania i czyszczenia rowów. W miarę potrzeb sprzęt wykorzystywany będzie do realizacji zadań związanych z budową i remontem dróg gminnych.

Realizacja zadania umożliwi bezawaryjną pracę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Brak awarii sieci kanalizacyjnej uniemożliwi wycieki ścieków komunalnych z rurociągów, studni rewizyjnych oraz przepompowni. Realizacja zadania przyczyni się także do prawidłowego utrzymania zieleni na terenie naszej Gminy m.in. do wykaszania i udrażniania rowów, co zapobiegnie podtapianiu posesji oraz działek położonych wzdłuż dróg gminnych. Nowe maszyny dzięki swej wszechstronności z pewnością ułatwią i usprawnią pracę pracownikom Gminy Żarnów.

Więcej informacji na stornie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w gminie Żarnów

Dodano: piątek, 20 kwietnia 2012

W kwietniu 2012 roku na terytorium gminy Żarnów odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Opocznie. Przewodniczył mu Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski. Członkowie zarządu wraz z przedstawicielami władz samorządowych gminy Żarnów zwiedzili budowę Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach, podziwiali rozmach realizowanej inwestycji i intensywnie prowadzonych prac. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich firm, zaangażowanych w prowadzenie budowy. Zapoznano się m.in. z problematyką doprowadzenia łączności telefonicznej i internetowej do obiektu oraz zagospodarowania terenu wokół budynku. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor DPS Renata Konecka.

Potem odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Żarnowie, gdzie poinformowano członków zarządu o podejmowanych działaniach przez gminę, mających na celu ostateczne uzbrojenie terenu i podłączenie nowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach do sieci kanalizacyjnej gminy Żarnów.

sam