Drogi, remont budynków, studnia, wodociąg…

Dodano: poniedziałek, 14 września 2009

Z początkiem września rozpoczęła się realizacja planu remontu dróg na terenie gminy Żarnów. Jako pierwsza, w ramach programu wojewódzkiego remontów dróg dojazdowych do pól, wykonana została asfaltowa nawierzchnia o długości 1,59 km. w miejscowości Trojanowice. Koszt całego przedsięwzięcia, zleconego Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych Cezet ze Starachowic, to 342.140,78 zł. z czego udział Gminy wyniesie 50% inwestycji.

W następnej kolejności realizowane będą nowe nawierzchnie na drogach w Zdyszewicach, Budkowie,ul. Strażacka w Żarnowie, Pilichowicach, Sielcu, oraz przy współudziale z Powiatem Opoczyńskim na drodze powiatowej Miedzna Murowana – Straszowa Wola.

Kończone są prace przy remoncie remizy strażackiej w Topolicach. Na poprawę stanu budynku i wymianę dachu przeznaczono 50 tys. zł. Usługę wykonała Firma Usługowo – Budowlana z Sulejowa.

Rozpoczęto przygotowania do budowy 80 metrowej studni głębinowej w Straszowej Woli. Realizator robót wykona odwiert, obudowę studni wraz z głowicą, pompą, armaturą i zabezpieczeniem, wodociągiem pompowym, analizę wody oraz ogrodzenie działki.

We własnym zakresie Gmina zrealizowała remont budynku w Sielcu z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy i miejsce spotkań dla mieszkańców, oraz kontynuuje budowę wodociągu w miejscowościach Myślibórz, Łysa Góra i Klew.