Dyplomy dla aktywnych

Dodano: poniedziałek, 22 lutego 2010

Pokłosiem podsumowania Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK, które odbyło się 9 stycznia w Żarnowie, były dwa apele szkolne, w gimnazjum i w szkole podstawowej, podczas których młodzież i dzieci zasłużone dla Towarzystwa zostały wyróżnione dyplomami. Byli to uczniowie, którzy oprócz czynnego uczestnictwa w rajdach, obozach wędrownych, wycieczkach i innych imprezach turystyczno-krajoznawczych brali udział w szeregu programów artystycznych przygotowywanych na zakończenie imprez, odnosili sukcesy w eliminacjach wojewódzkich konkursów krajoznawczych, krasomówczych wyróżnili się w działalności społecznej Towarzystwa.
Apel w Gimnazjum w Żarnowie odbył się 8 lutego, a osoby wyróżnione to: Kinga Andruszkiewicz, Justyna Głowa, Izabela Juźwik, Bartosz Kantor, Dominika Kantor, Adrianna Kosylak, Marta Kowalczyk, Żaneta Madej, Martyna Najmanowicz, Weronika Stańczyk i Żaneta Zwierzyńska.
Natomiast w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie apel odbył się 11 lutego, a dyplomy otrzymali: Monika Dorofiejew, Julita Gwiazda, Karolina Kowalczyk, Mikołaj Meusiak, Joanna Salamaga i Aleksandra Woźniak. Najbliższe imprezy organizowane przez PTTK z udziałem dzieci i młodzieży to: 20 lutego wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na balet „Romeo i Julia”, 5 marca XIV Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, 7 marca wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na operę „Rusałka”, 12 marca podsumowanie eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy ojcowiznę”.

Źródło: TOP – Tygodnik Opoczyński (W.Sz.)