Dzień Nauczyciela

Dodano: czwartek, 30 października 2008

Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie Dniem Nauczyciela to święto wszystkich pracowników oświaty. Obchodzony jest od 1982 roku w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami Karty nauczyciela jest wolny od zajęć lekcyjnych. Tego dnia wyrazy uznania dla ciężkiej pracy kierują w stronę pracowników oświaty również ich pracodawcy – dyrektorzy, wójtowie, burmistrzowie, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej i kuratorium oświaty. To jeden z niewielu dni w roku, kiedy uświadamiamy sobie, jak duży jest ich wkład w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Podczas uroczystości w żarnowskich szkołach, swą obecnością zaszczycili  m.in. : Wójt Gminy Żarnów Maria Morawska, Z-ca Wójta Rafał Kozak, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Smak, Przewodniczący Rady Powiatu  Krzysztof Nawrocki, pracownicy organu prowadzącego: Bogdan Kubiszewski, Elżbieta Ciszek, Elżbieta Dziuba oraz ks. Kanonik Jan Kruk.

Nagrody wójta gminy Żarnów, które wręczyła osobiście Pani Wójt Maria Morawska otrzymali: Pani Maria Grzybowska i Pani Barbara  Kalinowska ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, Pani  Izabela Wesołowska i Pani Barbara Kantor z Gimnazjum w Żarnowie, oraz Pani Barbara Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej  w Klewie.

Nagrody dyrektorów otrzymali: Izabela Jakubowska, Maria Jałosińska, Jolanta Kantor, Małgorzata Kubiszewska, Iwona Szwed, Wioletta Wijaczka, Anita Stańczyk, Zbigniew Piekutowski ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie oraz Teresa Krzymińska, Beata Kołodziejczyk, Agnieszka Kubiszewska, Maria Wiaderna, Bogusław Godziątkowski.