Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dodano: poniedziałek, 14 czerwca 2021

Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3102E relacji Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których  funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

Szacowany koszt inwestycji to 2 335 354,64 zł. Otrzymane dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 700 000,00 zł.

W/w zadanie jest dla Gminy Żarnów zadaniem priorytetowym, które będzie realizować z otrzymanego dofinasowania na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Opoczyńskim. Droga ta stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla regionu łączący Gminę Żarnów z Gminą Białaczów. Realizacja zadania będzie kolejnym etapem szerszych działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żarnów oraz Powiatu Opoczyńskiego. Dzięki przebudowie drogi poprawie ulegnie sieć dróg publicznych na terenie Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.