Gmina Żarnów przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Dodano: poniedziałek, 31 maja 2021

Informujemy, że Gmina Żarnów przygotowuje aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który obowiązywał będzie w latach 2021-2030.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (zwany PGN) to dokument strategiczny tworzony w celu wskazania możliwości zrównoważonego energetycznie rozwoju poprzez realizację przedsięwzięć efektywnych energetycznie, a zarazem korzystnych ekologicznie i społecznie. Jego zapisy dotyczą obiektów infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie gminy, jak również wszystkich mieszkańców zainteresowanych inwestycjami w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.

Inwestycjami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są przedsięwzięcia przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym gazów cieplarnianych, jak również uzyskania oszczędności zużycia energii/paliw i dotyczą m.in.:

  • modernizacji energetycznej budynków (termomodernizacja – ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana starych źródeł ciepła, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne)
  • inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach
  • budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, itp.)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi aplikację o unijne środki w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 oraz środki z funduszy ochrony środowiska. Posiadanie Planu często jest obligatoryjne przy ubieganiu się o wsparcie finansowe przedsięwzięć, których realizacja przyniesie korzyści w postaci poprawy jakości powietrza oraz oszczędności energii.

W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się lista inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną, planowanych do realizacji w latach 2021-2030.

W związku z powyższym, oraz aby jak najlepiej rozpoznać Państwa potrzeby i możliwości inwestycyjne, udostępniamy Formularz zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia do PGN z prośbą o wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych programach dofinansowujących tego typu przedsięwzięcia. Wypełnienie formularza nie stanowi wiążącego zobowiązania realizacji inwestycji z Państwa strony.

Formularz zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia do PGN należy wypełnić w terminie do 30 czerwca 2021 roku i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zarnow.eu lub w wersji papierowej dostarczyć do Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wykonawcą Planu lub z pracownikami Urzędu Gminy pod nr tel. 44 757 70 55 wew. 21.  

Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów, na zlecenie Gminy Żarnów, prowadzi firma PPUH BaSz mgr inż. Bartosz Szymusik ul. Polna 72, 26-200 Końskie, tel/fax. (41)372-4975 lub tel. 601-819-252, e-mail basz@post.pl. Osoba do kontaktu: Agata Pacak.

Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy (PDF | DOCX)