Harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców gminy w m-cu kwietniu 2020 r.

Dodano: poniedziałek, 30 marca 2020

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że w m-cu kwietniu 2020 r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Żarnów wydawana będzie przez Spółdzielnię Socjalną „Ewa” w Opocznie w następujących dniach:

* w dniach: 01, 02 i 03 kwietnia 2020 r. (środa, czwartek, piątek) żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:
Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka

* z kolei w dniach: 06, 07 i 08 kwietnia 2020 r. (poniedziałek, wtorek, środa) żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

Pomoc żywnościowa wydawana będzie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach w godzinach od 9.00 do 14.00.

Przypominamy, że o pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, prosimy osoby zgłaszające się po odbiór pomocy żywnościowej o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj. o utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, co najmniej 1,5 metra oraz zachowanie pozostałych środków ostrożności.

Informacje o kolejnych terminach wydawania żywności będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl, w zakładce aktualności oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żarnowie: www.zarnow.eu