Impreza integracyjna „Dzień matki”

Dodano: poniedziałek, 01 czerwca 2009

W okresie od 27 kwietnia do 26 maja 2009 r. w ramach programu PPWOW Zespół Szkół Zawodowych z Żarnowa zorganizował warsztaty kulinarne, które miały na celu ukształtować umiejętności sztuki gotowania oraz zintegrować Panie zamieszkujące  gminę Żarnów. Uwieńczeniem zmagań kulinarnych była impreza integracyjna, która odbyła  się 26 maja 2009 r.
W spotkaniu, zorganizowanym przez organizatorów projektu –  Warsztaty Kulinarne Dzień Matki, uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, dyrektorzy szkół gminy Żarnów oraz uczestniczki kursu.

Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia związane z zasadami zdrowego żywienia, technikami sporządzania potraw oraz wykonywaniem
i dekorowaniem wyrobów cukierniczych

Ważnym elementem spotkania była integracja społeczeństwa lokalnego.

Program Integracji Społecznej wniósł wiele pozytywnych zmian w lokalne środowisko wiejskie, tj. poprawienie diagnozy problemów i potrzeb społecznych, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców wsi, uruchomienie nowych usług.
W czasie spotkania uczestnicy  imprezy integracyjnej podzielili się również swoimi obawami dotyczącymi podtrzymania i kontynuacji rozpoczętych zmian społecznych  w gminie.

Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem, Panie chętnie uczestniczyły w zajęciach, brały czynny udział w przygotowywaniu potraw, jednoczyły się z grupą. Kursantki wyraziły chęć aktywnego udziału w kolejnych warsztatach.