Kanalizacja w Miedznej Murowanej i Straszowej Woli

Dodano: piątek, 29 stycznia 2010

Jedna z największych, planowanych, inwestycji w Gminie Żarnów, dzięki pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej wkracza w fazę realizacji. 21 stycznia br. Wójt Maria Morawska w imieniu zamawiającego podpisała z firmą „Binstal” z Tomaszowa Mazowieckiego, umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Miedzna Murowana i Straszowa Wola.

Projekt wyłoniony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zakłada wybudowanie 14,854 km sieci kanalizacyjnej. Powstanie 7003 m kanałów sieciowych grawitacyjnych, 3122 kanałów przyłączeniowych, 4729 m rurociągów tłocznych, 5 pompowni ścieków i 170 przyłączy sanitarnych. Zakończenie prac wartych 4 mln 267 tys. zł przewidywane jest na koniec 2010 roku.