Klub Aktywnego Seniora w Żarnowie kontynuuje swoją działalność

Dodano: piątek, 08 października 2010

W dniu 21 września br. nastąpiło podsumowanie pierwszego etapu działalności Klubu Aktywnego Seniora przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie.

Klub powstał w początkach maja 2010 roku w ramach projektu Integracji Społecznej (Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich). Podsumowanie nastąpiło w miejscowym domu kultury z udziałem konsultanta wojewódzkiego z Łodzi Krystyny Fuerst i wójta Gminy Żarnów Marii Morawskie oraz koło 50 innych osób z czego większość stanowili członkowie klubu. Ewa Borończyk kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej a jednocześnie koordynator projektu otworzyła uroczystość a następnie wystąpił zespół uczniów SP i Gimnazjum w Żarnowie pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej z programem „Wszystkie drogi prowadzą do ludzi”. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności klubu w okresie maj-wrzesień br. uczestnicy spotkania obejrzeli przygotowaną przez Tomasz Borończyka prezentację multimedialną będącą ilustracją tych działań. Najaktywniejszym wręczono dyplomy uznania oraz pamiątkowe kubeczki a także ustalono termin walnego zebrania na którym mają być wybrane władze klubu na drugi etap działalności. Stało się to 4 października w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej, a wybory wyłoniły 5 osobowy zarząd i 3 osobową komisję rewizyjną.

Zarząd stanowią : przewodnicząca klubu – Urszula Aleksandrowicz, wiceprzewodnicząca – Dorota Mularczyk, sekretarz – Urszula Jędrasik, skarbnik – Marek Kubiszewski i członek zarządu Elżbieta Bakalarz.

Do komisji rewizyjnej wybrano: Elżbietę Dziubę – przewodniczącą komisji, Janinę Szczegielniak – wiceprzewodniczącą i Jadwigę Kozak – członka komisji. W dalszym ciągu koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy pozostała Ewa Borończyk. Zarząd ma przedstawić na następnym spotkaniu plan działalności na najbliższy okres. Na zakończenie warto wspomnieć że akces dalszej przynależności do Klubu Aktywnego Seniora wyraziło około 50 osób.

W.Sz.