Nowe inwestycje

Dodano: poniedziałek, 13 lipca 2009

W najbliższym czasie w Gminie Żarnów zaplanowano do wykonania wiele inwestycji dotyczących infrastruktury oraz wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców.

Rozstrzygnięty już został przetarg na budowę studni głębinowej w Straszowej Woli. Na pozytywną weryfikację oczekuje projekt złożony przez Gminę w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dotyczący powstania Gminnego Domu Kultury w Żarnowie. Do tego celu przewiduje się zaadoptowanie pomieszczeń lewego skrzydła budynku Urzędu Gminy. Całość projektu opiewa na sumę 671 tys. zł.

W ostatnich latach dzięki dofinansowaniu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wykonano odcinki drogowe w miejscowościach: Nadole, Niemojowice, Wierzchowisko, Paszkowice. Ostatno przy współfinansowaniu z innych źródeł ułożono nowe nawierzchnie w Skórkowicach, Klewie, Myśliborzu, Sielcu. Do realizacji oczekują ulice: na Osiedlu Bartoszewicza, Strażacka i Cicha w Żarnowie. Przy zaangażowaniu środków gminnych wkrótce rozpoczną się prace przy remoncie drogi w miejscowości Trojanowice, a w następnej kolejności ogłoszone zostaną przetargi na budowę ulicy Strażackiej w Żarnowie,  dróg w Pilichowicach, Budkowie, Ruszenicach, Sielcu oraz Dłużniewicach, Zdyszewicach, Myśliborzu.

Na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oczekuje inwestycja kanalizacyjna w miejscowościach Miedzna Murowana i Straszowa Wola, w ramach PROW dokończenie kanalizacji sanitarnej w Żarnowie i Topolicach, a także termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Antoniowie przy wsparciu WFOŚIGW w Łodzi.

Złożone zostały także wnioski: o pozyskanie środków z programu Kapitał Ludzki, z przeznaczeniem na zorganizowanie w Żarnowie przedszkola; z ministerialnego programu Infrastruktura Bibliotek – na remont i wyposażenie bibliotek na terenie gminy oraz podjęto inicjatywę na zorganizowanie Centrum Kształcenia na Odległość  z pełnym wyposażeniem multimedialnym w Skórkowicach.