Nowoczesne Volvo dla OSP Żarnów

Dodano: poniedziałek, 28 lipca 2008

20 lipca br. nastąpiło oficjalne przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Żarnowie. Uroczystość zgromadziła  strażaków, przedstawicieli władz i  mieszkańców Żarnowa. Obecni byli m.in. poseł Artur Ostrowski i prezes WFOŚiGW Andrzej Budzyński. Po mszy odprawionej w intencji strażaków na placu przy strażnicy odbyła się uroczysta zbiórka. Wójt Maria Morawska podziękowała wszystkim zaangażowanym w pozyskanie nowego wozu, a następnie odbyła się ceremonia wręczenia medali i nagród najbardziej zasłużonym.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Czesław Nowak, srebrne dostali: Władysław Wichrowski i Zbigniew Tyczyński, a brązowe Jarosław Smak, Karol Nowak oraz Adam Ruszkiewicz.

Odznakami „Wzorowy strażak” wyróżnieni zostali: Michał Mamrot, Sebastian Jakubowski, Jan Pacała, Kazimierz Druszcz i Andrzej Gierczyna.
Były również wyróżnienia za długoletnią służbę w szeregach strażaków ochotników. Odebrali je:
Za 50 lat działania w OSP Wiesław Polak.
Za 40 lat działalności: Maria Morawska, Bolesław Gierczyna, Zdzisław Szczegielniak, Władysław Wichrowski.
Za 35 lat służby w szeregach OSP wyróżnienia odebrali: Tadeusz Grochulski, Antoni Nowak, Czesław Nowak, Leszek Karasiński.
Poza tym nagrody za wysługę odebrali: za 30 lat – Mirosław Wronkowski za 25 lat – Andrzej Gierczyna, Ryszard Jakubowski, za 20 lat – Marek Piekielnik, Waldemar Zelga. Z tytułu 15–letniej wysługi uhonorowani zostali: Sylwester Adamczyk, Leszek Noga, Marek Nowak, Ryszard Druszcz, Kazimierz Druszcz, Zbigniew Noga, Krzysztof Trzeźwiński oraz za 10 lat działalności w szeregach OSP: Adam Ruszkiewicz i Jarosław Smak. Potem przecięcie wstęgi i syreny strażackie obwieściły wejście do służby nowego wozu strażackiego.

Starania o  pozyskanie najnowocześniejszego samochodu będącego na wyposażaniu jednostek osp na terenie naszego powiatu,  trwały od wiosny 2007 roku, kiedy to na wniosek druhów z OSP, Rada Gminy w Żarnowie podjęła uchwałę o wyasygnowaniu ponad 250 tys. zł na zakup wozu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dofinansował zakup kwotą ponad 200 tys. a ponad 50 tys. zł przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Brakujące 8000 dołożyli z własnych funduszy druhowie z OSP. Żarnowscy strażacy otrzymali do dyspozycji bardzo nowoczesny wóz na podwoziu volvo, który może być wykorzystywany zarówno do akcji gaśniczych jak i, ze względu na wyposażenie, do udziału w akcjach ratowniczych, np: w wypadkach drogowych.

Samochód jest wyposażony m.in. w autopompę dwuzakresową, działko wodno pianowe o regulowanej wydajności DWP 16 umieszczone na dachu pojazdu, linię szybkiego natarcia na zwijadłach zakończonych prądownicą wodno – pianową, instalację zraszającą, maszt oświetleniowy o mocy 2000W, aparaty powietrzne, agregat prądotwórczy, drabinę DW 10, czujnik bezruchu, wyciągarkę o sile uciągu 4t, wentylator oddymiający.