Opłatek emerytów i rencistów z Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 08 lutego 2010

30 stycznia br. seniorzy z Terenowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gminy Żarnów spotkali się na wspólnym opłatku. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żarnowie, przy stołach zastawionych świątecznymi potrawami, zebrało się ponad 60 osób. Wśród zaproszonych gości byli: Edward Cywiński – prezes Rejonowego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opocznie oraz Jan Cichawa – członek zarządu w opoczyńskim oddziale, Maria Morawska – wójt gminy Żarnów , Rafał Kozak – zastępca wójta, ks. Jan Kruk – proboszcz żarnowskiej parafii, Aleksandra Otwinowska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia w Radzie Gminy w Żarnowie oraz Teresa Mazurkiewicz – przewodnicząca Terenowego Koła Emerytów i Rencistów w Żarnowie. W spotkaniu udział wzięli emerytowani pracownicy różnych zawodów m.in. oświaty, różnych instytucji, jak też rolnicy.

Przewodnicząca żarnowskiego koła, przywitała serdecznie wszystkich oraz podziękowała za przygotowanie uroczystości. Ciepłe słowa pani Mazurkiewicz skierowała do Małgorzaty Pietruszki – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników GOPSu i Urzędu Gminy, którzy pomagali w przygotowanich, jak również przyczynili się do przybycia seniorów na spotkanie. Proboszcz parafii poprowadził wspólną modlitwę, a radna Otwinowska przeczytała słowa Ewangelii. Wójt gminy złożyła seniorom serdeczne życzenia noworoczne, przekazała także zebranym życzenia z okazji niedawno obchodzonego święta Babć i Dziadków. Panowie Cywiński i Cichawa oprócz życzeń skierowanych do żarnowskich emerytów, dla Henryki Wiśniewskiej, która dotychczas pełniła funkcję skarbnika w kole w Żarnowie, wręczyli dyplom uznania.

W świątecznym nastroju emeryci, renciści i inwalidzi, dzieląc się opłatkiem, składali sobie życzenia noworoczne. Następnie w sali urzędu rozbrzmiały śpiewy kolęd. Po kolędowaniu był czas na poczęstunek i rozmowy. Każdy z przybyłych gości otrzymał na pamiątkę małą choinkę, przygotowaną przez żarnowską młodzież.