Oświadczenia właścicieli gospodarstw rolnych

Dodano: wtorek, 13 maja 2008

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 183/2005, ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz – każdy właściciel gospodarstwa rolnego produkujący zboże na cele paszowe lub wytwarzający pasze nie przeznaczone do obrotu (rolnicy produkujący pasze na własne potrzeby), mają obowiązek złożenia oświadczeń do siedziby
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opocznie.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku uniemożliwione będzie wprowadzenie na rynek produktów rolnych (mleko) oraz zwierząt do obrotu ( bydło, świnie).