Otwarcie remizy i festyn w Zdyszewicach

Dodano: środa, 26 sierpnia 2009

W niedzielę, 23 sierpnia w Zdyszewicach miała miejsce uroczystość otwarcia budynku remizy strażackiej. Jest to 7 obiekt OSP na terenie gminy Żarnów, w którym w ostatnim czasie przeprowadzono remont i termomodernizację. Inwestycja kosztowała 145.676 zł. z czego 124.700 zł. stanowiła pożyczka z WFOŚiGW.

Poświęcenie strażnicy przypadło na dzień święta parafialnego – obchodów 25-cio lecia istnienia kaplicy w Zdyszewicach.
Po mszy św. celebrowanej przez biskupa Adama Odzimka przedstawiciele władz wojewódzkich z Przewodniczącym Sejmiku Markiem Mazurem, samorządów powiatowego i gminnego, jednostek OSP, Państwowej Straży Pożarnej, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy uczestniczyli w poświęceniu budynku nowej remizy i samochodu strażackiego.

W dalszej części oficjalnej Prezes OSP w Zdyszewicach Janusz Śpiewak podziękował Wójt Gminy za wsparcie dla tak ważnej miejscowej inicjatywy, która pozwoli na efektywniejsze wykonywanie statutowych obowiązków przez ochotniczą straż pożarną i wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Wójt Gminy Maria Morawska w swoim wystąpieniu podkreśliła zaangażowanie druhów i mieszkańców Zdyszewic w reaktywację jednostki w swojej miejscowości. Strażackie święto było okazją do wręczenia medali i odznak za zasługi dla pożarnictwa.

Najwyższym odznaczeniem związkowym – Złotym Znakiem Związku uhonorowana została dh Maria Morawska – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Bronisław Szczegielniak, Piotr Marcinkiewicz i Marian Marcinkiewicz.

Srebrnymi udekorowano: Aleksego Gąsiorowskiego, Adama Cala, Jana Wójcika, Zdzisława Pacyniaka.
Brązowe medale odebrali: Tadeusz Szczegielniak, Jan Marcinkiewicz, Czesław Wolski, Wiesław Śpiewak, Jacek Kwaśniewski, Piotr Brzeski i Robert Brzeski.

Odznaki „Strażak Wzorowy” wręczone zostały: Januszowi Śpiewakowi, Tomaszowi Kantorowi, Grzegorzowi Smardzewskiemu, Mariuszowi Wieczorkowi, Damianowi Trzaskowskiemu, Marcinowi Gąsiorowskiemu, Aleksemu Wolskiemu, Tomaszowi Kowalczykowi, Marcelemu Łubowskiemu, Tomaszowi Pacyniakowi i Krystianowi Szczegielniakowi.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się festyn i zabawa taneczna, która była ostatnim punktem programu bardzo udanej i integrującej lokalną społeczność uroczystości w Zdyszewicach.