„Pięknie opowiedzieć Polskę”

Dodano: wtorek, 20 października 2009

Hasło zacytowane w tytule charakteryzuje ideę przeprowadzania przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze konkursów krasomówczych dla dzieci i młodzieży. W tym roku wojewódzkie eliminacje tego konkursu odbyły się w piątek 9 października br. w Ratuszu Miejskim w Łęczycy, a dzieci i młodzież startowały w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Komisja konkursowa miała wyłonić po dwie osoby z każdej kategorii do udziału w finale ogólnopolskim, który odbywa się w Legnicy, a dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Golubiu-Dobrzyniu. Dobrze zaprezentowali się przedstawiciele oddziałów PTTK w Żarnowie i Opocznie uzyskując czołowe miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych.

Pierwsze miejsce zajęła Iwona Mularczyk z gimnazjum w Żarnowie prezentując tekst „Poezja ma siłę magiczną” (opiekunką laureatki jest Grażyna Szafińska), drugie miejsce otrzymał Michał Wrona z Opoczna za tekst „Opoczno wczoraj i dziś” (opiekunką jest Iwona Brzozowska). W kategorii szkół podstawowych trzecie miejsce zajęła Aleksandra Woźniak ze szkoły podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, natomiast do Legnicy pojadą uczennice z Tomaszowa Mazowieckiego i Dłutowa. Konkurs ma na celu rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka ojczystego, rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, ma być szkołą kształtowania umiejętności poprawnego, logicznego i sugestywnego formułowania myśli. Zadaniu temu sprostali reprezentujący powiat opoczyński uczniowie i ich opiekunowie. Gratulujemy.

W.Sz.