Pierwsze konkursy w ramach PPWOW rozstrzygnięte

Dodano: środa, 22 kwietnia 2009

W ramach  Poakcesyjnego Program Wsparcia Obszarów Wiejskich w naszej Gminie ogłoszono i rozstrzygnięto już 4 konkursy.

Pierwszy z nich został ogłoszony 09.02.2009 r. na usługi integracji społecznej w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Oferta ma dotyczyć aktywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarnów. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-15 lat. Projekt będzie podzielony na 2 części.

I część będzie dotyczyła zorganizowania zajęć pozalekcyjnych – warsztatów uwzględniających kultywowanie tradycji ludowych (np. tańce ludowe wraz z zakupem strojów). Na realizacje zadania przeznaczono 40.000 zł

Na realizację II części – zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży przeznaczono 20.000 zł.

Zorganizowaniem zajęć zajmie się Szkoła Podstawowa im. J. Bartoszewicza w Żarnowie.

Drugi konkurs został ogłoszony 27.02.2009 r. Dotyczy zorganizowania warsztatów kulinarnych

oraz imprezy integracyjnej- ,,Dzień Matki”. Będzie miał na celu: społeczną integrację lokalnego środowiska i programowanie zdrowego stylu życia. W ramach tego konkursu wpłyneła jedna oferta: Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie. Kwota jaka została przeznaczona na realizację to 8.300 zł.

Następny konkurs, pod nazwą ,,Piękna nasza Polska cała”, został ogłoszony 16.03.2009 r. Zadanie ma dotyczyć zorganizowaniu wycieczek rekreacyjno-szkoleniowych  przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarnów. Realizacją przedsięwzięcia, na które przeznaczono 30.000 zł. zajmie się Gimnazjum i Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie.
W dniu 24.03.2009 r. ogłoszono kolejny konkurs pod nazwą ,,Strefa wolnego czasu”. W jego ramach Szkoły Podstawowe w Żarnowie i  w Klewie zorganizują zajęcia świetlicowe dla ucznów. Wartość projektu to 24.000 zł.

Na realizację różnorodnych działań w zakresie polityki społecznej wynikających z lokalnych potrzeb gmina Żarnów w roku 2009 ma do dyspozycji kwotę 90 200 Euro.