Polacy, Słowacy to jedna rodzina

Dodano: czwartek, 18 czerwca 2009

Około 100 turystów weźmie udział w VI Rajdzie Polsko-Słowackim organizowanym w dniu 19 czerwca br. przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie. Klub Słowackich Turystów  „Manin” – Považská Teplá będzie reprezentowany przez 26 naszych południowych sąsiadów. Pozostali to drużyny ze szkół  podstawowych w Aleksandrowie, Wójcinie i Żarnowie oraz drużyny Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu i Gimnazjum w Żarnowie. Będzie również kilku turystów indywidualnych. Pięciokilometrowe przejście piesze rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego 2008/2009, a punktem startowym rajdu jest wieś Barkowice nad Zalewem Sulejowskim. Turyści wędrować będą obok Zalewu Sulejowskiego, przez Sulejów do Podklasztorza, gdzie zwiedzą zespół pocysterski. Odbędzie się konkurs krajoznawczy o Słowacji i wręczone zostaną odznaki rajdowe. Każda z drużyn otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

W.Sz.