Realizacja Programu Integracji Społecznej – rozpoczęta

Dodano: czwartek, 12 lutego 2009

W środę 11 lutego w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie miało miejsce spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców aplikujących o środki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Gmina Żarnów uzyskała dotację na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) w wysokości 309.340,90 PLN. Część tej dotacji, tj. 60 000,00 zł   przeznaczono na realizację usług, na które zostały już ogłoszone zaproszenia. Celem dwóch pierwszych konkursów jest przygotowanie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci  i młodzież  z uwzględnieniem zakupu strojów ludowych i kultywowania tradycji , oraz doskonaleniem zdolności plastycznych i artystycznych.

W ramach wspomnianych środków w tym roku zorganizowane będą także m.in. wycieczki, zielone szkoły, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, spotkania integracyjne w ramach dożynek, wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, strażaków, emerytów.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują na stronie www.bip.zarnow.tensoft.pl.