Remont wiaduktu w Afryce

Dodano: czwartek, 15 października 2009

Zakończone zostały roboty związane z remontem wiaduktu drogowego nad linią PKP CMK w miejscowości Afryka, w ciągu drogi powiatowej nr 1504E Stara – Skórkowice- Żarnów. Przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu uzyskanym z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 784 000 zł.
Przed remontem obiekt znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, co przy postępującej degradacji stanowiło zagrożenie dla ruchu drogowego a zwłaszcza dla ruchu kolejowego pod wiaduktem.

Remont obejmował rozbiórkę uszkodzonych elementów obiektu (w tym nawierzchni jezdni i chodników, gzymsów, poręczy, płyty pomostu) do dźwigarów głównych oraz otworzenie ich poprzez wymianę na nowe. Pozostałe części konstrukcji (podpory, dźwigary główne) zostały naprawione i zabezpieczone antykorozyjnie. Umocnione zostały skarpy i stożki oraz wykonany system odwodnienia. Całkowity koszt przebudowy obiektu o długości 45,5 mb wyniósł 1 850 000 zł. Wykonawcą robót była firma P.P.H.U JAWAL sp. z o.o. z Kielc.

Źródło: www.opocznopowiat.pl