Ruszyła budowa Gminnego Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: piątek, 12 lutego 2010

Po akceptacji, przez Zarząd Województwa Łódzkiego, projektu złożonego przez Gminę Żarnów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i podpisaniu umowy na realizację zadania, rozpoczęły się prace przy budowie Domu Kultury w Żarnowie.
W ramach prac przy remoncie budynku przy ulicy Opoczyńskiej 5 zostaną wykonane m.in. docieplenie, nowe tynki, wymiana okien, renowacja dachu, instalacji grzewczej, elektrycznej i sanitarnej, utwardzenie placu kostką brukową i przystosowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku mieścić się będzie m.in. sala widowiskowa ze sceną i wyposażeniem medialnym oraz pomieszczenia do zajęć artystycznych.

Inwestycja, wykonywana przez wyłonioną w przetargu firmę Mix-Bud z Zachorzowa kosztować będzie 451.632,58 zł. i zostanie zakończona 31 października 2010 r. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 75 % wartości zadania.