Są środki na kanalizację dla gminy Żarnów

Dodano: środa, 02 września 2009

Projekt Gminy Żarnów przewidujący budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Miedzna Murowana i Straszowa Wola został Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego wyłoniony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość, największej aktualnie inwestycji gminnej, to ponad 8 mln. zł. z czego 5 mln. 628 tys. 656 zł. stanowić będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Celem projektu jest wybudowanie 14,854 km sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach Miedzna Murowana i Straszowa Wola. Projekt gminy Żarnów wpisuje się w realizowany układ kanalizacyjny gminy Białaczów tworząc całość technologiczną. Oczyszczalnia ścieków w Białaczowie została zaprojektowana na potrzeby obu gmin.