Spotkanie w sprawie programu integracji społecznej

Dodano: wtorek, 08 lipca 2008

23 czerwca br. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żarnowie odbyło się spotkanie dotyczące omówienia realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Jest to program adresowany do mieszkańców całej gminy, stowarzyszeń, samorządu lokalnego, szkół, grup inicjatywnych. Pieniądze na  jego realizację przekazane przez Bank Światowy mają służyć poprawie dostępu ludności do usług społecznych, ale przede wszystkim do wzrostu liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz gminnych, placówek oświatowych, reprezentanci stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, służby zdrowia, straży pożarnej, policji, zainteresowani mieszkańcy, zapoznali się z zasadami udzielania pomocy finansowej i możliwościami aktywnego i efektywnego działania. Powołana grupa inicjatywna podejmie pracę nad określeniem głównych potrzeb i kierunków prac. Na tej podstawie powstanie strategia działania, która będzie podstawą do składania wniosków o wsparcie finansowe na rozwój gminy i jej mieszkańców.