Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030

Dodano: środa, 02 czerwca 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów

Uprzejmie informujemy, że przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030. Opracowana w latach poprzednich Strategia Rozwoju Gminy Żarnów 2016 – 2020 z końcem 2020 r. straciła swoją aktualność. Dlatego też zaszła potrzeba opracowania dokumentu na lata następne, w którym zostanie przedstawiona aktualna diagnoza stanu obecnego gminy jak również określona zostanie koncepcja jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 będzie najważniejszym dokumentem planistycznym naszego Samorządu, który będzie wyznaczał działania służące długofalowemu rozwojowi gminy. Będzie on wskazywał najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i infrastrukturalne, na których powinna być skoncentrowana uwaga władz gminy. Naszym celem jest wytyczenie kierunków, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy w perspektywie do 2030 r.

Strategia Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 będzie dokumentem niezbędnym przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej. Często warunkiem uzyskania wsparcia przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć/projektów jest ich ujęcie w Strategii. Dlatego też przed nami jest wyjątkowe wyzwanie i warto rozważyć kierunki działań aby jak najpełniej skorzystać z pojawiającej się szansy.

Aby jak najlepiej opracować Strategię Rozwoju Gminy Żarnów  na  lata 2021 – 2030   i zarazem maksymalnie skorzystać z pojawiających się szans na dofinansowanie planowanych zadań, zachęcamy Państwa do udziału w tworzeniu Strategii poprzez wypełnienie ankiety (do pobrania w odnośniku na końcu tekstu), w której możecie Państwo wyrazić swoją opinię o obecnej sytuacji gminy oraz zasygnalizować potrzeby inwestycyjne. Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam zaplanować zadania niezbędne dla rozwoju naszej gminy.

Dziękujemy  za  zaangażowanie  i  każdą  wypełnioną  ankietę.

Wójt Gminy Żarnów

Zespół ds. opracowania Strategii


Pliki do pobrania:

  1. Ankieta (PDF | DOCX)

Kliknij, aby powiększyć…