Sukcesy żarnowskich recytatorów

Dodano: piątek, 30 maja 2008

Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej, które odbywały się w dniach 24-25 maja w Przedborzu zakończyły się dużym sukcesem dzieci i młodzieży żarnowskich szkół.

Wśród ogółem 97 uczestników z różnych stron Polski w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych II-gie miejsce zajęła Karolina Kania ze SP w Żarnowie a wyróżnienie otrzymała Aleksandra Szczepocka z tej samej szkoły. Lepiej wypadli starsi uczniowie bowiem I miejsce w klasach 4-6 uzyskała Karolina Kowalczyk a II miejsce Iwona Mularczyk – obie ze SP w Żarnowie.

W kategorii gimnazjów I miejsce zdobyła Patrycja Matyjaśkiewicz z Gimnazjum w Żarnowie, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych również I miejsce otrzymał Adam Ślusarczyk z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie. Dobrych rezultatów w recytacji można upatrywać także w tym, że wymienieni uczestnicy występowali już w Przeglądach Poezji „Krajobrazy Polskie” lub Konkursie Krasomówczym organizowanych przez żarnowski Oddział PTTK. Uczestników do konkursu w Przedborzu przygotowały nauczycielki: Anna Stańczyk i Grażyna Szafińska