Szkolne programy w ramach PPWOW

Dodano: środa, 04 listopada 2009

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego ze środków Banku Światowego, dnia 30.09.2009 r. zostały w gminie Żarnów zakończone kolejne projekty – prowadzone przez Szkołę Podstawowa i Gimnazjum w Żarnowie. Projekt ,,Warsztaty plastyczne” prowadzony przez Szkołę Podstawową która pozyskała 20.000 tysięcy rozpoczął się 27.04.2009 r. i obejmował wyjazd do teatru w Kielcach na spektakl ,,Mały Książę”, wyjazd do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na sztukę dla dzieci i młodzieży ,,Awantura o Basię”, jak również przeprowadzono międzyszkolny konkurs plastyczny pod hasłem Logo szkoły Podstawowej w Żarnowie. Został również zorganizowany trzydniowy plener plastyczny w Górach Świętokrzyskich.

Następnym projekt prowadzony przez Szkołę Podstawową w Żarnowie to organizacja zajęć uwzględniających kultywowanie tradycji ludowych. Pozyskano 40.000 tysięcy, w ramach których były zakupione stroje ludowe dla zespołu folklorystycznego ,,Żarnowianie” oraz prowadzone zajęcia taneczne i choreograficzne. Zorganizowano warsztaty twórczości ludowej w Bielowicach, nad zalewem w Miedznej Murowanej odbyła się impreza integracyjna ,,Sobótki”. Zespół „Żarnowianie” brał udział w dożynkach powiatowych oraz dożynkach gminnych w ramach Dni Żarnowa 2009.

Gimnazjum w Żarnowie za kwotę 15.000 tysięcy zrealizowało projekt pod nazwą ,,Strefa wolnego czasu”.W okresie od 01.05.2009 r. do 30.09.2009 r. odbywały się zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe, komputerowe, języków obcych (angielski i niemiecki), wycieczki: „Ekologiczno – geograficzna”, „Nadmorskie Trójmiasto, Śladami Stefana Żeromskiego” i rajdy rowerowe.

22 października Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymało zgodę Banku Światowego na przedłużenie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich do czerwca 2011 r. Umożliwi to gminom wykorzystanie całości alokacji przyznanych środków na realizację Programu Integracji Społecznej.