Wędrowali szlakiem Hubala

Dodano: wtorek, 11 maja 2010

W tym roku mija 70-ta rocznica śmierci pierwszego partyzanta II wojny światowej legendarnego Hubala. Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował już XIV edycję „Rajdu szlakiem mjra Henryka Dobrzańskiego–Hubala”. Trasa wiodła z Poświętnego przez Anielin do szańca Hubala, czerwonym szlakiem turystycznym zwanym „Partyzanckim”. Wspólnie wędrowało 216 uczestników, a wśród nich znalazły się drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów w Aleksandrowie, Białaczowie, Bujnach, Dąbrowie n. Czarną, Klewie, Petrykozach, Przedborzu, Skotnikach, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowie. Trasę rajdu przeszedł także zastępca wójta gminy Żarnów Rafał Kozak. Turyści złożyli wieniec na symbolicznym grobie Hubala, zapalili znicz i uczcili minutą ciszy jego pamięć. Jak zwykle odbył się konkurs historyczny o Wydzielonym Oddziale Wojska Polskiego i jego dowódcy, w którym uczestniczyło 12 młodych ludzi. Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie z Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Przedborzu: Kamila Gągór, Justyna Pełka i Michał Gaj. Najlepsi oprócz gratulacji za bardzo dobrą wiedzę otrzymali nagrody książkowe.

Wręczono dwie legitymacje PTTK nowym członkom: Monice Zamożniewicz i Zuzannie Zajączkowskiej, a także pięć popularnych odznak turystyki pieszej. Otrzymali je: Maksymilian Dziadczyk, Mateusz Florczyk, Dawid Goździk i Natanel Wieczorek – wszyscy z Woli Krzysztoporskiej oraz Anna Jaruga ze Skotnik. Drużyny wyjechały z pamiątkowymi dyplomami a uczestnicy z rajdowymi odznakami, które przypominać będą tę imprezę turystyczno–krajoznawczą. Przy szańcu „Hubala” spotkali się z płk. Marianem Zachem, który wygłosił pogadankę o Hubalu. Przy szańcu byli również uczestnicy pierwszego zlotu szkół noszących imię mjra Hubala. Dzieci i młodzież mieli okazję uczestniczyć w tej swoistej lekcji historii w terenie.

Źródło: Tygodnik Opoczyński – TOP (W.Sz.)