Wędrowali Szlakiem Hubala

Dodano: czwartek, 23 kwietnia 2009

W niedzielę 19 kwietnia br. odbył się kolejny, XIII Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” organizowany od 1997 r. przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie.

Henryk Dobrzański był w okresie międzywojennym znanym sportowcem, brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych zawodach hippicznych, odnosił liczne sukcesy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej szkolił ułanów dla potrzeb rezerwowej brygady kawalerii w Wołkowysku, gdzie był zastępcą dowódcy 110 pułku. Gdy Warszawa skapitulowała, major kontynuował walkę z Niemcami ukrywając się w Górach Świętokrzyskich i Lasach Spalskich. Miał na swym koncie wiele zwycięskich walk z Niemcami. Po świętach wielkanocnych 1940 r. znaczne siły niemieckie postanowiły zlikwidować oddział Hubala. Udało im się zaskoczyć majora Henryka Dobrzańskiego w zagajniku koło Anielina, gdzie stacjonował z niewielką grupą swych ludzi. Tu o świcie 30 kwietnia 1940 r. jedna z kul z niemieckiej broni maszynowej ugodziła śmiertelnie majora, a jego oddział został rozbity. Legenda oddziału i jego bohaterskiego dowódcy znalazła swój wyraz w wielu publikacjach, nakręcono o nim film fabularny, jego imię nosi wiele ulic i szkół, odbywa się wyścig kolarski, jeden ze statków ochrzczono jako m/s Hubal itp. Sam Dobrzański odznaczony po śmierci po raz drugi Krzyżem Virtuti Militari nazywany jest w historii pierwszym partyzantem II wojny światowej.

Dzieci i młodzież z Oddziału PTTK w Żarnowie wędrują każdego roku  szlakiem turystycznym, składają wieniec na Szańcu Hubala, minutą ciszy czcza jego pamięć. Tak też było w tym roku. Trasa rajdu przebiegała od Inowłodza przez Fryszerkę do Anielina a wędrowało nią 86 uczestników głównie dzieci i młodzież ze szkolnych klubów PTTK z Przedborza, Szczercowa, Woli Krzysztoporskiej, Klewa, Petrykóz i Żarnowa. Delegacja turystów w składzie: Adam Cygan z Przedborza, Izabela Juźwik z Żarnowa i Katarzyna Sawka ze Szczercowa złożyła kwiaty na szańcu, a następnie na pobliskim placyku odbył się konkurs historyczny. Najlepszą wiedzą o Hubalu i jego oddziale wykazała się Iwona Mularczyk z Gimnazjum w Żarnowie, II i III miejsce zajęli gimnazjaliści z Przedborza Michał Marcinkiewicz i Daniel Naczyński. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe.

Odznaki turystyki pieszej wręczone zostały Adamowi Cyganowi z Przedborza – brązowa oraz Przemysławowi Nowakowskiemu z Żarnowa i Michałowi Marcinkiewiczowi z Przedborza – „popularne”. Drużyny uczestniczące w rajdzie uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. Wszyscy uczestnicy zawieźli do domów kolejną odznakę związana z imprezą turystyczna o charakterze patriotycznym.

W. Sz.