Wizyta studyjna w Komańczy

Dodano: piątek, 19 czerwca 2009

W dniach 8-10 czerwca 2009 roku piętnastoosobowa delegacja z naszej gminy wzięła udział w wizycie studyjnej i warsztatach „dobrych praktyk” w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Miejscem wizyty była górska gmina Komańcza, która z powodzeniem wykorzystała środki przekazane z Banku Światowego na integrację społeczną.

W trakcie pobytu w Bieszczadach przedstawiciele Urzędu Gminy w Żarnowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych mieli okazję uczestniczyć w ciekawych spotkaniach z usługodawcami i beneficjentami PPWOW. M.in. z Wójtem Gminy Komańcza – Stanisławem Bielawką , Haliną Sawczyszyn – kierownikiem miejscowego GOPS, Katarzyną Domaradzką- kierownikiem SPZPOZ, Edwardą Myrdak, Mirosławą Kowalską z Rzepedzi, Niną Gałuszką – sołtysem wsi Smolnik oraz Darią Boiwką animatorką krzewienia i podtrzymywania tradycji łemkowskich.

Wymiana doświadczeń związanych z realizacją Programu Integracji Społecznej była niezwykle cenna dla obu stron i z pewnością zaowocuje kolejnymi inicjatywami i pomysłami na uaktywnienie i integrację gminnych społeczności.