XII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Dodano: środa, 04 lutego 2009

Niedawno minęła 146. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które wpisało się w historię, jako największy polski zryw niepodległościowy XIX wieku. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego w Żarnowie od 12 lat organizuje rajd pieszy poświęcony pamięci powstańców 1863-1864.

Symbolicznym punktem zbiórki jest pomniczek w Rożenku wystawiony nad rzeką Czarną przez społeczeństwo gminy Aleksandrów.  Tu  odbywają się pogadanki nt. przyczyn,  przebiegu i skutków powstania, delegacje turystów składają wieńce i zapalają znicze. Zakończenia rajdów „Szlakiem Powstania Styczniowego” odbywały się w szkołach – najpierw w Ciechominie, a później w Dąbrowie nad Czarną  lub w Aleksandrowie.

W tym roku rajd odbył się w sobotę 24 stycznia, a wzięło w nim udział 8 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z Aleksandrowa, Białaczowa, Petrykóz i Żarnowa oraz gimnazja z Białaczowa, Przedborza i Żarnowa, a także ośrodek szkolno-wychowawczy  w Radomsku.

Łącznie 102 osoby przemierzyły trasę do Aleksandrowa, gdzie w miejscowej szkole czekał na turystów program artystyczny a następnie konkurs historyczny. Najlepszą wiedzą o powstaniu styczniowym wykazali się: Dominik Sitkowski z Białaczowa (I miejsce) oraz Marcin Motyka i Michał Marcinkiewicz (obaj z Przedborza – II i III miejsce). Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez PTTK w Żarnowie.

Była też świetna okazja do wręczenia dyplomu Zarządu Głównego PTTK „Za upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” opiekunce szkolnego klubu PTTK   z Aleksandrowa Jadwidze Stańczyk oraz odznaki turystyki pieszej Bartoszowi Kantorowi  z Żarnowa,  Piotrowi Auguścikowi i Sławomirowi Auguścikowi z Przedborza.

Legitymację członkowską Towarzystwa otrzymał Adam Głowacki ze Szkoły Podstawowej  w Aleksandrowie.

Drużyny uczestniczące w imprezie rozjechały się do domu  z pamiątkowymi dyplomami, a uczestnikom przybył do kolekcji znaczek rajdowy przedstawiający scenę bitwy z powstania.

Nauczyciele i rodzice z Aleksandrowa zadbali o wystrój sali oraz przygotowali posiłek dla uczestników.