XIII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Dodano: poniedziałek, 01 lutego 2010

W ubiegłym tygodniu minęła 147 rocznica wybuchu powstania styczniowego – największego zrywu patriotycznego w XIX-wiecznej Europie. Z tej okazji w niedzielę, 24 stycznia Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie zorganizował wspólnie z Szkołą Podstawową w Aleksandrowie XIII Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego”. Pomimo srogiej zimy na miejsce startu w Rożenku zgłosiło się 88 uczestników.
Przy pomniku powstańców odbyła się krótka manifestacja, delegacja turystów złożyła wieniec, zapalono znicze oraz uczczono minutą ciszy pamięć poległych w latach 1863-1864 r. Krótkie wprowadzenie w tematykę powstania styczniowego i powitanie drużyn rajdowych stanowiło otwarcie imprezy. Organizatorzy z uwagi na bardzo niską temperaturę w trosce o zdrowie przybyłych turystów zrezygnowali z zaplanowanego przejścia pieszego, wobec czego dalsza część odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie. Tutaj w pogadance o powstaniu uczestnicy dowiedzieli się szeregu faktów z lat poprzedzających wybuch powstania, przebiegu i jego skutkach. Była to swoista lekcja historii, której dalszy ciąg stanowił program artystyczny pt.: „Póki w narodzie myśl swobody żyje” w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Żarnowie.
Odbył się także konkurs historyczny, w którym najlepszą wiedzą wykazali się: Michał Gaj z Przedborza (I miejsce), Iwona Mularczyk z Żarnowa (II miejsce) i Bartłomiej Wijata z Petrykóz (III miejsce), którzy otrzymali nagrody książkowe. Uroczyste zakończenia rajdów są doskonałą okazją do wręczania zdobytych od-znak turystyki pieszej. Tym razem otrzymali je: Sabina Kubiszewska, Jadwiga Seroka, Marta Pankiewicz, Michał Jaworski i Bartłomiej Gniewosz. Należy podkreślić duże zaangażowanie pani dyrektor SP w Aleksandrowie Janiny Leśniewskiej, opiekunki SKKT-PTTK Jadwigi Stańczyk i innych pracowników szkoły, którzy przygotowali okolicznościową dekorację sali gimnastycznej, a także gorący posiłek dla rajdowiczów. Pamiątkowe dyplomy wręczono biorącym udział w imprezie szkolnym klubom PTTK z Aleksandrowa, Białaczowa, Petrykóz, Przedborza, Szczercowa i Żarnowa.

W.Sz.