Żarnów aktywizuje swoich seniorów

Dodano: wtorek, 11 maja 2010

Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy z Oddziałem PTTK w Żarnowie rozpoczyna realizację projektu finansowanego ze środków PPWOW w ramach społecznej integracji lokalnego środowiska – usługi dla osób starszych i tworzy Klub Aktywnego Seniora. Biblioteka wyszła naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska po uprzednim przeprowadzeniu rozeznania. Głównym celem programu jest wskazanie aktywnych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego. Uczestnicy nawiążą nowe znajomości z ciekawymi ludźmi, poszerzą swoją wiedzę na temat literatury, sztuki, poznają ciekawe miejsca krajoznawcze w Polsce, nauczą się podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu.

Program obejmie osoby w starszym wieku tylko z terenu gminy Żarnów. Spotkania integracyjne odbywać się będą w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej, natomiast kurs komputerowy w Filii Bibliotecznej w Skórkowicach, gdzie jest utworzone Centrum Kształcenia. Inauguracja działalności Klubu Aktywnego Seniora odbyła się 6 maja w sali żarnowskiej biblioteki o godz. 11.00, z udziałem osób chętnych i zaproszonych gości. W programie jest omówienie planu pracy klubu oraz część artystyczna pod tytułem „Sąd nad książką” w wykonaniu uczniów SP im. J. Bartoszewicza pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej. Specjalnie na tę okazję uszyte zostały stroje dla młodych artystów.
Organizatorzy zakładają, że cykliczne spotkania przeprowadzone w ramach programu spowodują pobudzenie aktywności mieszkańców gminy w kierunku rozwijania zainteresowań kulturalnych i krajoznawczych.

Źródło: Tygodnik Opoczyński – TOP