Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 04 czerwca 2021

W czerwcu 2021 roku we wszystkich ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbędą się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Rozpoczynają się one w sobotę, 5 czerwca 2021 roku w Paszkowicach, a ich harmonogram został zatwierdzony podczas posiedzenia Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie w maju 2021 roku, w którym uczestniczył komendant PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak. Przypomnijmy, iż na początku każdego roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu OSP, a także ustalenie wysokości składki członkowskiej.

Harmonogram zebrań jest następujący:
05 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 15.30 – OSP Paszkowice
06 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 16.00 – OSP Zdyszewice
06 czerwca 2021 r. (niedziela),, godz. 18.00 –
OSP Chełsty
12 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 16.00 – OSP Straszowa Wola
12 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 18.00 –
OSP Miedzna Murowana
13 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 16.00 – OSP Topolice
13 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 18.00 –
OSP KSRG Żarnów
Termin zebrania sprawozdawczo – wyborczego w jednostce OSP KSRG Skórkowice jest w trakcie ustalania.

Wszystkie walne zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP, a zebranie OSP Miedzna Murowana w Wiejskim Domu Kultury. Udział w nich weźmie Wójt Gminy i prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki wraz z członkami zarządu, a także pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie. W zebraniach mogą brać udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców…

Kliknij, aby powiększyć…