Zjazd sprawodawczo – wyborczy PTTK

Dodano: środa, 07 stycznia 2009

Rozpoczął się rok podsumowań działalności poszczególnych Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w związku z upływającą kadencją 2005-2008. Pierwszy w województwie łódzkim Zjazd Oddziału odbędzie się w Żarnowie, już 10 stycznia br. na którym oprócz przedstawienia 4-letnich dokonań będą wręczone odznaczenia i wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK w Warszawie dla osób i instytucji. Zjazd wytyczy kierunki działania na kadencję 2009-2012 oraz dokona wyboru władz (Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński) oraz wybierze 4 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.

Analizując sprawozdanie z działalności Oddziału rzuca się w oczy znaczny wzrost ilości członków Towarzystwa w Żarnowie – ze 175 w 2005 roku do 389 w roku 2008. Oddział organizuje szereg imprez turystyczno-krajoznawczych dla swych członków i sympatyków. Rajdy piesze, wycieczki po kraju i za granicę, wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi, letnie obozy wędrowne, wystawy, konkursy krajoznawcze, przeglądy poezji itp. świadczą              o żywotności Oddziału. Szczególne osiągnięcia odnotować możemy w środowisku dzieci       i młodzieży szkolnej. Oddział w Żarnowie znany jest nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami – wystarczy wspomnieć o wieloletniej współpracy z Klubem Słowackich Turystów, a także o członkach PTTK należących do naszego Towarzystwa  mieszkających we Lwowie. Z okazji Zjazdu, Oddział PTTK w Żarnowie wydał broszurkę zawierającą szczegółowe dane organizacyjne podsumowujące działalność na niwie turystyki, krajoznawstwa i szeroko rozumianej kultury z okresu mijającej kadencji.