14 – dniowa kwarantanna. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie?

Dodano: piątek, 20 marca 2020

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

Jeśli jednak, będziesz odbywać kwarantannę w domu, poniżej przedstawiamy zalecenia Ministerstwa Zdrowia dla osób odbywających kwarantannę w domu.

Informujemy o możliwości uzyskania telefonicznego wsparcia terapeutycznego przez osoby z terenu powiatu opoczyńskiego, będące w kryzysie związanym z przebywaniem w kwarantannie.

Pomoc psychologiczną można uzyskać pod numerami telefonów:

786 042 268
786 042 269

codziennie w godzinach od 16.00 do 22.00.

Pomocy psychologicznej udzielają pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

kliknij, aby powiększyć…