Przejdź do treści

Filia biblioteczna w Skórkowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie
– Filia w Skórkowicach
(znajdziesz nas klikając w zdjęcie powyżej)

Ten budynek  powstał dzięki realizowanemu projektowi „Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach” za sprawą uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego programu rządowego na lata 2011-2015. Jest to Program Wieloletni Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych, oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Nasz budynek powstał  w latach 2013 – 2014 i był dotowany w 75% przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki w Krakowie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu.