Przejdź do treści

Kontakt do urzędu

Urząd Gminy Żarnów

ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
powiat opoczyński, województwo łódzkie, kod terytorialny 1007082
Telefon: (+48 44) 75 77 055   Fax: (+48 44) 75 770 57
E-mail: sekretariat@zarnow.eu 

Urząd Gminy jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Wójt Gminy Żarnów przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 900 do 1200 i od 1400 do 1700

Adres strony: www.zarnow.eu
Adres BIP: www.bip.zarnow.eu
Adres skrytki ePUAP: /wx6u921opk/skrytka

Numer konta bankowego: 69 8973 0003 0080 0800 0257 0002 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddz. w Żarnowie

Urząd Gminy Żarnów NIP/REGON: 768-10-03-781 000551361 Gmina Żarnów NIP/REGON: 768-171-78-07 590647842