Przejdź do treści

Projekty dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów

Podpisanie umowy

Zakup koparko-ładowarki


Termomodernizacja budynku OSP w Żarnowie


Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o.


Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Żarnów
w 2019 r.