Przejdź do treści

Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie (instytucja wygaszona)

HISTORIA SZKOŁY

Gimnazjum w Żarnowie tak, jak wszystkie szkoły tego typu w Polsce – istnieje od 1999 roku. Po utworzeniu szkoły – niemal natychmiast podjęto ideę budowy nowego obiektu. Budowa trwała jednak wiele lat. W 2003 roku oddano halę sportową, a gmach dydaktyczny – oddawano etapami w 2008 i 2009 roku. Żal, iż kolejne roczniki gimnazjalistów łudziły się, iż dane im będzie uczyć się w nowej placówce. Rzeczywistość była jednak inna. Na początku budowy nikt nawet nie podejrzewał, iż na skończenie inwestycji przyjdzie czekać tak długo. W tym czasie gościnny dla nas budynek Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie pękał w szwach, musiało się w nim w tym czasie kształcić na dwie zmiany 800-900 osób.

Nie jest przesadą stwierdzenie, iż w ostatnich dwóch latach dokonał się rewolucyjny zwrot w dziejach żarnowskiej oświaty, wreszcie został oddany do użytku nowoczesny szkolny gmach. Prawie dwa lata temu oddano do użytku parter budynku, a w minionym roku – I piętro. Na tych dwóch kondygnacjach znajdują się pracownie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych. Na początku 2010 roku udostępniono młodzieży najniższą kondygnację szkoły oraz nowy funkcjonalny parking. Szkoła została wyposażona w nowe meble, zakupione ze środków zewnętrznych, nie pochodzących z budżetu gminy. Znaczący wkład w wyposażenie mają sponsorzy, przekazujący różnorodny sprzęt, także z zagranicy.

Każda szkolna klasa została w jednolity sposób umeblowana. Szkoła posiada nowoczesną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu oraz urządzenia multimedialne najnowszej generacji. W szkole funkcjonuje lokalne radio, znajduje się tu radiowęzeł, a w każdej z klas oraz na korytarzach zainstalowane są głośniki. W ostatnim czasie ziściły się marzenia młodzieży, związane z dostępem do nowoczesnych technik informacyjnych i najnowszej technologii edukacyjnej. W każdej klasie zainstalowano tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi, co jest zapewne ewenementem w środowiskach małomiasteczkowych i wiejskich naszego regionu. Wspólnie młodzież uczy się pracować na tym nowym sprzęcie. Ponadto szkoła posiada nowoczesny sprzęt audio-wideo, w tym wielkoformatowe telewizory LCD oraz odtwarzacze Blu-ray.

Prawie stumetrowa świetlica jest ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu dla wszystkich. W szkole cały czas trwają prace, montowane są np. elementy wyposażenia i wystroju wnętrz. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły są w to bardzo mocno zaangażowani. Wystrój szkoły budzi podziw. Niestety, pozostało jeszcze bardzo wiele kosztownych robót do wykonania. Dotyczą one przede wszystkim zagospodarowania terenu wokół szkoły i budowy kompleksu boisk sportowych. Społeczność szkolna – wszyscy uczniowie, ich rodzice, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz dyrekcja szkoły, wierzą gorąco, iż mimo kryzysu w kraju i braku środków finansowych w samorządach – uda się jednak doprowadzić do zakończenia oświatowych inwestycji. Wszyscy czekamy na obiecany przez włodarzy gminy kompleks boisk i urządzeń sportowych „Orlik `2012”. Na przestrzeni tych lat uczniowie gimnazjum dostarczali lokalnej społeczności wielu powodów do radości. Znane są spektakularne sukcesy uczennic i uczniów szkoły, zdobywających największe laury w ogólnopolskich konkursach krasomówczych i recytatorskich. Szkoła dwukrotnie mogła poszczycić się mandatami posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży, mistrzami w konkursach krajoznawczych, ekologicznych i historycznych.

Pasje sportowe młodzieży miejscowa profesjonalna kadra przekuwa na liczne sukcesy, z których szkoła jest bardzo dumna. Nasi absolwenci bez żadnych kompleksów podejmują kształcenie w najbardziej renomowanych szkołach ponadgimnazjalnych. Większość absolwentów szkoły podejmuje studia wyższe, co miejscową społeczność bardzo cieszy i świadczy o dużym intelektualnym potencjale miejscowej młodzieży. Czyż taka szkoła nie powinna mieć patrona? Pragnieniem całej szkolnej społeczności było posiadanie własnego imienia. Rada Gminy w Żarnowie na wniosek dyrektora szkoły, jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu podległej sobie placówce oświatowej imienia 25 pułku piechoty Armii Krajowej. Inicjatywa nadania szkole imienia ma wieloletnią tradycję. Jest związana z kultywowaniem pamięci o niezłomnych i niezwyciężonych żołnierzach Polski Podziemnej, nierozerwalnie związanych z naszą „małą Ojczyzną”.

W szkole realizowanych jest wiele programów z tzw. „edukacji regionalnej”, dotyczących najnowszej historii Polski. W sposób szczególny dba się tutaj o wiedzę z dziejów Żarnowa i regionu. Od początku istnienia szkoły (1999 r.) kolejne roczniki poznawały bohaterskie dzieje formacji zbrojnych Polski Podziemnej, a zwłaszcza osławionego męstwem i chwałą 25 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej. Nauczyciele szkoły podejmowali trud organizacji uroczystości patriotycznych, upamiętniających martyrologię miejscowej ludności i walk partyzanckich. Gimnazjum w Żarnowie było współorganizatorem rekonstrukcji historycznej w 65 rocznicę bitwy pod Diablą Górą w dniu 22 sierpnia 2009 roku. Szkoła stale współpracuje z kombatantami AK, młodzież aktywnie zbiera informacje dotyczące przeszłości rodzinnej ziemi, m. in. uczestnicząc w cyklicznie organizowanych konkursach „Nasza mała Ojczyzna”, „Cudze chwalicie – swego nie znacie…”, „Ocalić od zapomnienia”, „Żarnów – wczoraj i dziś”, które są rozstrzygane podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Zawsze częste były kontakty gimnazjalnej młodzieży z partyzantami 25 pp AK, a zwłaszcza z Honorowym Obywatelem Żarnowa gen. bryg. Kazimierzem Załęskim (1919-2009), przyjacielem szkoły. „Bończa” od lat fundował naszym najlepszym absolwentom wartościowe nagrody i stale wspierał szkołę. Szkolna młodzież wraz z nauczycielami w dniu 26 listopada 2009 roku uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych generała na żarnowskim cmentarzu.

Gimnazjum w Żarnowie ponadto podjęło inicjatywę stworzenia Izby Historii i Tradycji Ziemi Żarnowskiej im. gen. Kazimierza Załęskiego „Bończy”. W tym pierwszym w naszej gminie muzeum, gromadzone są pamiątki dotyczące przeszłości naszej ziemi. Izba Historii i Tradycji stała się wizytówką szkoły. Od kilku lat trwa w szkole akcja upowszechniania wiedzy o 25 pułku piechoty AK. Uczniowie zaakceptowali wybór przyszłego patrona szkoły, przeprowadzono szereg prezentacji multimedialnych i pokazy filmów o pułku. Rodzicom uczniów również zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące 25 pp AK. Wszyscy rodzice, podobnie jak i uczniowie, jednogłośnie poparli tę propozycję. Inicjatywa spotkała się z gorącym przyjęciem kombatantów. Szkoła posiada imię, sztandar, i wspaniałą historię z której jesteśmy dumni. A w szkolnym gmachu panuje fantastyczna atmosfera, sprzyjająca rozwojowi nastoletnich dusz.