Przejdź do treści

Instytucje kultury

 
 
 
Kultura rozumiana jest najczęściej, jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa.  Rozwijaniem kulturowej sfery duchowej w naszej gminie zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie wraz z filiami w Skórkowicach i Miedznej Murowanej.  
Pełniąc rolę kulturotwórczą, biblioteki starają się sprostać oczekiwaniom wszystkich grup wiekowych i zawodowych. To nasze centrum kultury i informacji. Oprócz wykonywania swoich zadań ustawowych tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów są miejscem organizacji corocznych spotkań takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Ferie zimowe w bibliotece, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Dzień Matki, akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i „Wakacje z książką,” spotkania autorskie, wystawy, konkursy.  
Bardzo dobrze rozwija się współpraca bibliotek z Oddziałem PTTK oraz placówkami oświatowymi z Żarnowa i Klewa.