Przejdź do treści

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów

Odnawialne źródła energii w Żarnowie i Paradyżu
Przyznana dotacja


Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła

Odnawialne źródła energii w Żarnowie – pompy ciepła
Odnawialne źródła energii w Żarnowie i Paradyżu – pompy ciepła


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie

Pozyskanie środków na realizację zadania
Podpisanie umowy
Zakończenie prac


Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów

Start Przetargu
Podpisanie umowy
Wykonanie kolejnych etapów prac budowlanych
Wydłużenie terminu wykonania zadania
Odebranie kolejnej części wykonanych prac
Zakończenie prac
Film promocyjny


Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła


Promesa "Cyfrowa Gmina" Żarnów

Cyfrowa Gmina

Podpisanie umowy


SP Żarnów

Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie

Podpisanie umowy