Wystartował przetarg na zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej

Dodano: środa, 01 marca 2017

W dniu 28 lutego 2016 r. Gmina Żarnów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów”.

Zakres zamówienia obejmuje m. in. wykonanie plaży o powierzchni 3,3 ha z boiskiem do siatkówki plażowej i parasolami trzcinowymi, wykonanie pomostu, molo i mostka drewnianego, wybudowanie budynku do obsługi bazy turystycznej z wypożyczalnią sprzętu wodnego, magazynu sprzętu wodnego, wykonanie ciągów pieszo – rowerowych, utwardzenie parkingów, dróg wewnętrznych, utworzenie 2 pól namiotowych wraz zadaszeniem i krzesełkami i ławkami, stanowisk wędkarskich oraz urządzenie placu zbaw i siłowni zewnętrznej, zakup i montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery, stół z ławkami, zakup sprzętu wodnego: łódek wędkarskich, kajaków, rowerków wodnych, kapoków, zakup toalet. Dodatkowo, o nawierzchnię mineralno – bitumiczną wzbogacą się ul. Polna oraz ul. Główna. Więcej szczegółów oraz dokumentację można znaleźć na stronie BIP www.bip.zarnow.eu

Zadanie w 85% będzie sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki użyczeniu terenów wokół zbiornika przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Termin realizacji zadania przewidziany jest do dnia 15.05.2018 r.