Przejdź do treści

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie

W tym roku minęło 13 lat od chwili, kiedy  w 1999 r. decyzją ówczesnej Rady Powiatu Opoczyńskiego utworzono Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie. W ciągu 13  lat naukę w  zespole podjęło ponad 1200 uczniów i słuchaczy. Jednak początki szkolnictwa ponadgimnazjalnego w gminie Żarnów sięgają 1962 r. 

W tym roku przy Szkole Podstawowej w Żarnowie powołano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, którą od września 1972 r. przekształcono w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W roku 1996 utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową, w której uczniowie kształcili się w zawodzie: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Na początku bazę lokalową stanowiły klasy Szkoły Podstawowej w Żarnowie, sala katechetyczna Parafii św. Mikołaja w Żarnowie i sala remizy OSP w Żarnowie.

Od 1996 roku po adaptacji budynku Urzędu Gminy w Żarnowie  placówka mieści się przy ulicy 17-go Stycznia 15. Aktualnie w skład Zespołu wchodzą szkoły : Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Placówka współpracuje z wieloma przedsiębiorcami gminy Żarnów oraz  z powiatu opoczyńskiego, u których młodzież z Żarnowa pobiera praktyczną naukę w w/w zawodach. Liczba otwieranych kierunków jest uzależniona od aktualnych potrzeb uczniów i słuchaczy. Szkoła w Żarnowie przez 13 lat istnienia zdobyła wiele osiągnięć, nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim.

O prawidłowo prowadzonym procesie nauczania w szkole świadczą bardzo dobre wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wyniki egzaminu maturalnego. Słuchacze Szkoły Policealnej uzyskali w 2009. II miejsce w skali punktowej w OKE w Łodzi natomiast w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 100%. Zespół Szkół Zawodowych jest szkołą środowiskową, podejmuje działania na rzecz młodzieży i mieszkańców gminy Żarnów. Szkoła wspólnie z Powiatem Opoczyńskim corocznie organizuje dla młodzieży z naszego powiatu  różne przedsięwzięcia,  są to m.in. „Rajd szlakiem 25 p.p. Armii Krajowej”. Młodzież spotyka się tam ze świadkami wydarzeń czasów II Wojny Światowej.

Placówka jest też pomysłodawcą i współorganizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Wspólnie z Urzędem Gminy w Żarnowie w ramach integracji społecznej dla mieszkańców gminy szkoła od 2009 uczestniczy w projekcie „Warsztaty kulinarne”, gdzie mieszkańcy gminy mogą uczyć się i podpatrywać nowinki kulinarne. Również od 2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Nowoczesny w Unii Europejskiej”, który skierowany  jest do rolników z gminy Żarnów. Tewszystkie wymienione działania, przyczyniają się do zbudowania pozytywnego wizerunku szkoły.